AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Yes4Yeti - kolejna edycja warsztatów

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji programu edukacyjnego Yes4Yeti organizowanego ze współpracą z Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o.

Oferta warsztatów skierowana jest do studentów III roku I stopnia i I roku II stopnia. Spotkania odbędą się w dniach 15.04.2019 oraz 25.04.2019. Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Jak zaznaczają organizatorzy, studenci biorący udział w warsztatach będą mieli szansę zapoznać się z pracą różnych działów. Pierwszy dzień to wprowadzenie w kontekst biznesowy, marketing, sprzedaż, logistykę, natomiast dzień drugi, to część operacyjna poświęcona takim zagadnieniom, jak: jakość, bezpieczeństwo, proces produkcyjny oraz metodologii Continuous Improvement. 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres hannaol@umk.pl do 28.03.2019. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, średnią ocen z ostatniego roku oraz informacje o dodatkowych działaniach, takich jak np.: działania na rzecz Wydziału, udział w konferencjach, kołach naukowych, publikacje itp. oraz numer telefonu kontaktowego.

Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest w załączonym pliku.  

pozostałe wiadomości