AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Sukces w konkursie Verba Veritatis

Zdjęcie ilustracyjne
Nadesłane

Aleksandra Barandziak, absolwentka finansów i rachunkowości została laureatką XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu. Jej praca dyplomowa pt. "Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach działających w Polsce" zajęła II miejsce. 

Konkurs ten jest co roku organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego, a także został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniła Kapituła w składzie: prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego), Andrzej Chmielecki (Sekretarz Kapituły, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego), dr Marta Karwacka (SENSA Sustainable Thinking), dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Sowińska (EsoAudit s.c.) i Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak: wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 5 grudnia 2019 roku podczas XV Kongresu Consumer Finance.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości