AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wspólnie ze szkołą ze Świecia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

18 lutego 2020 roku zaparafowano porozumienie o współpracy między Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu a Katolicką Szkołą Podstawową im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu. 

Porozumienie zakłada m.in. wspieranie szkoły w zakresie organizowania zajęć popularyzujących wiedzę z zakresu przypisanych do Wydziału dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości głównie w ramach klasycznego liceum ogólnokształcącego, które rozpocznie swoją działalność od roku szkolnego 2020/2021. Jednym z pierwszych działań realizujących postanowienia porozumienia będzie Festiwal Nauki, zaplanowany na 19 marca w siedzibie szkoły w Świeciu. W jego trakcie, pracownicy naszego Wydziału przeprowadzą warsztaty z rozwoju kompetencji miękkich i przedsiębiorczości.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i zostało podpisane do 30.06.2022 roku, z możliwością przedłużenia.

 

pozostałe wiadomości