AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Stypendia za wysoko punktowane publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

W rozdaniu obejmującym okres od 1 lipca do 20 września 2020 stypendiami nagrodzeni zostali następujący pracownicy naszego Wydziału:

Dr hab. Grażyna Wolska (udział 100%) za publikację „Institutions in the context of implementing the CSR concept and social trust” w „European Research Studies Journal”.
Punktacja: 100

Dr Peter Molnár (udział 100%) za publikację „Understanding risk of bubbles in cryptocurrencies” w „Journal of Economic Behavior and Organization”.
Praca indeksowana w bazie: Scopus
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.591
Punktacja: 100

Dr hab. Jacek Kwiatkowski, prof. UMK (udział 100%) za publikację „Model simplification and variable selection: a replication of the UK inflation model by Hendry (2001)” w „Journal of Applied Econometrics”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.901
Punktacja: 200

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski, dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK (udział po 50%) za publikację „Technological innovation capabilities of small and medium-sized enterprises” w „European Research Studies Journal”.
Punktacja: 100

Dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK (udział 100%) za publikację „Cultural aspect of social responsibility implementation in SMEs” w „European Research Studies Journal”.
Punktacja: 100

Dr Mateusz Tomanek, dr Andrzej Lis (udział po 50%) za publikację „Managing information on the physical education research field: bibliometric analysis” w „Physical Education of Students”.
Punktacja: 100

Dr hab. Damian Walczak, prof. UMK (udział 60%), dr Dorota Krupa (udział 40%) za publikację „Exchange transactions and socioeconomic determinants of solidarity: the case of post-solidarity Poland” w „European Research Studies Journal”.
Punktacja: 100

Dr Andrzej Lis (udział 50%), dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK (udział 25%), dr Ilona Pietryka (udział 25%) za publikację „Cloud computing and energy efficiency: mapping the thematic structure of research” w „Energies”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.702
Punktacja: 140

Dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz (udział 100%) z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację „Resonance of investments in renewable energy sources in industrial enterprises in the food industry” w „Energies”.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.702
Punktacja: 140

Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, dr Agnieszka Huterska (udział po 50%) za publikację „The impact of Payment Services Directive 2 on the PayTech sector development in Europe” w Journal of Economic Behavior and Organization
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.591
Punktacja: 100

Dr hab. Sławomir Plaskacz, prof. UMK (udział 100%) za publikację „An initial condition reconstruction in Hamilton-Jacobi equations” w „Nonlinear Analysis: theory, methods and applications”.
Praca indeksowana w bazie: Scopus
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.587
Punktacja: 140

pozostałe wiadomości