AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Uwaga! Zakładka na bieżąco aktualizowana!

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych wynikających z programów studiów wyższych – pierwszego stopnia i drugiego stopnia, na podstawie zarządzeń Rektora UMK w tym okresie, zajęcia te realizowane są w formie zdalnej (jeżeli jest to możliwe). Forma zdalna dotyczy zajęć, które odbywają się od dnia 12 marca 2020 r.

Nauczyciele akademiccy WNEiZ prowadzący zajęcia w formie zdalnej będą informować studentów danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Zajęcia wymagające bezpośredniego zdalnego kontaktu ze studentami odbywają się w terminach zgodnie z planem zajęć. Na stronie internetowej Wydziału zamieszczane są informacje o przedmiotach i zajęciach prowadzonych w formie zdalnej.

Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być przeprowadzone w formie zdalnej, będą zrealizowane po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (godziny zajęć będą musiały zostać odpracowane).

Koordynatorem zdalnego kształcenia na WNEiZ jest mgr Barbara Polaszek (barbara.polaszek@umk.pl) oraz mgr Beata Kozłowska (bekoz@umk.pl), zaś Pełnomocnikiem Dziekana WNEiZ ds. e – learningu jest p. dr hab. Michał Pietrzak (michal.pietrzak@umk.pl)

Sprawne wyszukiwanie: CTRL+F