AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Trwa Festiwal Ekonomisty 2023. Zarządzanie z Pucharem Wydziału!

Obrazek dekoracyjny: kolaż złożony z 4 zdjęć: na jednym kadr z meczu koszykówki, na drugim kadr z targów pracy, na trzecim z pucharu wydziału a na czwartym ze spotkania networkingowego.
fot. Festiwal Ekonomisty to coroczne wydarzenie przypadające na przełom listopada i grudnia. W tym roku odbędzie się jego XV edycja.

Od 29 listopada do 13 grudnia potrwa XV edycja Festiwalu Ekonomisty – cyklu wydarzeń tematycznie powiązanych z szeroko pojętą ekonomią i biznesem oraz integrujących społeczność naszego Wydziału.

Festiwal Ekonomisty to coroczne wydarzenie, w trakcie którego świat nauki spotyka się ze światem praktyki. W tym czasie studentki i studenci naszego Wydziału mogą wziąć udział w inspirujących wykładach, ciekawych warsztatach i wizytach studyjnych w firmach. Punktem kulminacyjnym Festiwalu będzie Puchar Wydziału - zmagania przedstawicielek i przedstawicieli kierunków o puchar Dziekana WNEiZ, połączone z charytatywnymi licytacjami.

Tegoroczny Festiwal rozpocznie się Kosmicznym Meczem Ekonomisty – turniejem koszykówki, w którym udział biorą przedstawiciele wszystkich kierunków z naszego Wydziału oraz drużyna złożona z pracowników i przyjaciół WNEiZ. Wydarzenie odbędzie 29 listopada br. się o godz. 18:30 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym, przy ul. św. Józefa 17. Wstęp jest bezpłatny. Punkty zebrane w meczu będą doliczane do ogólnej punktacji kierunku w ramach Pucharu Wydziału.

W środę, 6 grudnia br. Biuro Karier UMK zaprasza na Mikołajkowy Jarmark Praktyk i Pracy. W przestrzeniach naszego Wydziale zaprezentują się firmy z regionu z ofertami staży, praktyk i pracy dla studentek i studentów.

6 grudnia także o godz. 18:00 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” (ul. Gagarina 37a) zapraszamy na Puchar Wydziału 2023 - wydarzenie, w trakcie którego drużyny poszczególnych kierunków zmagają się między sobą w konkurencjach powiązanych tematycznie z motywem przewodnim każdej edycji wydarzenia. W przerwach między zadaniami odbywają się licytacje darów podarowanych przez pracowników naszego Wydziału oraz przedstawiane są wyniki plebiscytu na najlepszych pracowników w poszczególnych kategoriach. Wydarzenie jest biletowane: bilety-cegiełki będzie można holu głównym WNEiZ (studenci - 5 PLN, pracownicy - 10 PLN) oraz przed wydarzeniem. Cały dochód z wydarzenia przeznaczony zostanie na pomoc Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Bądźmy Razem.

Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty nt. „Tajniki ewaluacji funduszy europejskich”, który poprowadzą pracownicy Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Jolanta Rudnicka, Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji oraz Jolanta Konkel, Kierownik Biura Ewaluacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 grudnia b.r. o godz. 9:40 w sali IX (WNEiZ). Zaproszeni goście opowiedzą do czego służy ewaluacja, jakie są jej metody i techniki, na czym polega badanie ewaluacyjne i kto może je przeprowadzić. Zaprezentują również wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W czwartek, 7 grudnia br., koło naukowe Forum e-Biznesu oraz pracowniczki i pracownicy Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK zapraszają na XI Dzień Technologii Mobilnych - konferencji, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań w systemach płatności na rynku usług płatniczych i m-commerce, który napędza oraz odmienia poszczególne sektory gospodarki, w tym FinTech. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele sektora cyfrowego. Więcej informacji

12 grudnia br. (wtorek) odbędzie się wykład pt. „Zagrożenia wywiadowcze dla Polski - obszar polityczny i gospodarczy”, który poprowadzi dr Anna Grabowska-Siwiec, emerytowany major kontrwywiadu ABW, w którym służyła od 2004 do 2020 roku. Obecnie niezależny szkoleniowiec i badacz historii kontrwywiadu, ekspertka ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i analizy danych. Podczas służby zajmowała się szeroko rozumianym definiowaniem zagrożeń kontrwywiadowczych, m.in. w obszarze instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa. Wykład rozpocznie się o godz. 11:20 w sali nr IV.

13 grudnia br. o godz. 8:30 wydziałowe centrum współpracy z biznesem BIZNESHUB zaprasza z kolei na kolejną edycję online Śniadania Biznesowego. Tym razem tematem webinaru będą sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy. Więcej informacji wkrótce. 

Uwaga! Lista wydarzeń jest aktualizowana na bieżąco

 

pozostałe wiadomości