AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagrodzone w konkursie VERBA VERITATIS

Zdjęcie ilustracyjne

36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Laureatów uhonorowano podczas Kongresu Consumer Finance, 6 grudnia 2018 r., w Centrum Giełdowym w Warszawie.

W konkursie VERBA VERITATIS na z naszego Wydziału laureatkami zostały: II miejsce w kategorii prac doktorskich: dr Justyna Kłobukowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce, zaś wyróżnienie w ramach prac magisterskich otrzymała: mgr Emilia Jadanowska, autorka pracy magisterskiej pt. Ujawnianie informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa.

Konkurs VERBA VERITATIS to wspólna inicjatywa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademii Leona Koźmińskiego, który w okresie kilkunastu już lat nieprzerwanego funkcjonowania zyskał rangę prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Do trzynastu zrealizowanych już edycji konkursu zgłoszono łącznie 308 prac konkursowych z 59 polskich uczelni.

pozostałe wiadomości