AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagrodzone publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Ostatnie zestawienia obejmują okres od września do listopada 2021 r., w których zostało uwzględnionych 79 publikacji z afiliacją UMK, w tym publikacje naukowców z naszego Wydziału, według poniższej listy.

Publikacje 140-punktowe:

  1. prof. dr hab. Ewa Siemińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "Value of land properties in the context of planning conditions risk on the example of the suburban zone of a Polish city" zamieszczoną w "Land Use Policy";
  2. prof. dr hab. Maciej Zastempowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "Social responsibility of SMEs from the perspective of their innovativeness : evidence from Poland" zamieszczoną w "Journal of Cleaner Production";
  3. dr Mateusz Jankiewicz i dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "Analysis of spatial effects in the relationship between CO2 emissions and renewable energy consumption in the context of economic growth" zamieszczoną w "Energies";
  4. dr Paweł Brzustewicz i dr Anupam Singh z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "Sustainable consumption in consumer behavior in the time of COVID-19: topic modeling on Twitter data using LDA" zamieszczoną w "Energies";
  5. dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "Nonlinear causality between crude oil prices and exchange rates : evidence and forecasting" zamieszczoną w "Energies";

Publikacje 100-punktowe:

  1. dr Anupam Singh z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "What motivates consumers to buy organic foods? Results of an empirical study in the United States" zamieszczoną w "PLoS One";
  2. dr Peter Molnar i dr hab. Michał Polasik, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "Forecasting volatility of Bitcoin" zamieszczoną w "Research in International Business and Finance";
  3. prof. dr hab. Maciej Zastempowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. "Impact of entrepreneur's gender on innovation activities: the perspective of small businesses" zamieszczoną w "PLoS One";

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na Portalu Informacyjnym UMK. 

pozostałe wiadomości