AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Konferencja Horyzonty Controllingu

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 15 maja 2018 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Horyzonty Controllingu” Organizatorem konferencji jest Klub Controllera, działający w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się 15 maja 2018 roku w Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 13a. w godz. 9.30 - 14.30.

 

Podstawowym celem konferencji jest analiza stanu obecnego i kierunków reorientacji controllingu. Celami dodatkowymi są: upowszechnianie controllingu wśród pracowników naukowych, studentów oraz pracowników firm, dyskusja z praktykami controllingu, jak również integracja tych środowisk. Chcemy, by konferencja stała się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń między ludźmi nauki i praktyki gospodarczej.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak: rola controllingu w realizacji celów strategicznych, rola controllingu w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwa, controlling w modelu biznesowym, kierunki rozwoju controllingu, rozwój narzędzi controllingu, wymagania pracodawców wobec kandydatów na controllerów, wiedza o controllingu wśród studentów kierunków ekonomicznych, analiza programów nauczania controllingu na uczelniach w Polsce,     rola organizacji zrzeszających controllerów w rozwoju ich zawodu.

Konferencja składa się z trzech sesji. W pierwszej dr. Tomasz M. Zieliński z Akademii Controllingu w Poznaniu, który jest jednocześnie delegatem krajowym ICV na Polskę, wygłosi referat pt. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji oraz ukierunkowujące przedsiębiorstwa do osiągania doskonałości operacyjnej.

Pozostały czas pierwszej sesji oraz cała druga sesja zostaną poświęcone na przedstawienie i analizę wyników badań członków Klubu Controllera oraz gości z innych ośrodków akademickich. Tematyka ich wystąpień koncentruje się głównie wokół oczekiwań pracodawców wobec controllerów w kontekście ich wiedzy, kompetencji, umiejętności oraz zakresu obowiązków.

Z kolei w ramach trzeciej sesji konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, który poprowadzi dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, a wezmą w nim udział:

  1. Andrzej Derkowski – Dyrektor Biura Kontrolingu, Neuca S.A.
  2. Artur Mielcarski - Factory Controlling Section Manager, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.
  3. Robert Mrowiński – Dyrektor Działu Analiz i Controllingu, POLOmarket Sp. z o.o.
  4. Aleksander Rozman – Dyrektor Finansowy, CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać drogą elektroniczną na adres piotr.kozak@umk.pl do dnia 13.05.2018 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbywa się pod patronatem największego europejskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein). Patronem medialnym jest magazyn Controlling i Zarządzanie. Sponsorami konferencji są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu oraz BI Smart Sp. z o.o. w Toruniu.

Wszystkie informacje, dotyczące konferencji, znajdują się również na Facebooku pod adresem:www.facebook.com/kctorun.

pozostałe wiadomości