AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Silna reprezentacja w Komitetach PAN

Napis na murze
W listopadowych wyborach wybrano reprezentantki i reprezentantów do 71 komitetów PAN. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele naszego Wydziału. fot. Wojciech Pacewicz/PAP

Polska Akademia Nauk opublikowała wyniki wyborów do komitetów naukowych. Badaczy i badaczki z naszego Wydziału wybrano do kilku gremiów, w których zajmą się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej.

Komitety Polskiej Akademii Nauk to grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych ośrodków. Jako krajowa reprezentacja środowisk i poszczególnych dyscyplin komitety PAN pełnią również funkcje doradcze.

W listopadowych wyborach wyłoniono reprezentantów i reprezentantki do 71 komitetów. W skład każdego grona wchodzi 30 specjalistów i specjalistek danej dziedziny. Wśród nich znaleźli się badacze i badaczki z naszego Wydziału:

Komitet Nauk o Finansach:

  • prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania:

  • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
  • prof. dr hab. Maciej Zastempowski

Komitet Statystyki i Ekonometrii:

  • prof. dr hab. Magdalena Osińska
  • prof. dr hab. Piotr Fiszeder
  • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
  • prof. dr hab. Józef Stawicki

pozostałe wiadomości