AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Ruszyła IX edycja konkursu na najlepszego studenta zagranicznego - INTERSTUDENT. Kandydatów mogą zgłaszać profesorowie, władze uczelni, samorząd studencki, a także sami studenci. Dział Współpracy Międzynarodowej czeka na propozycje do 11 grudnia.

Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland". Ma na celu uhonorowanie zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w obu kampusach studiuje obecnie ok. 400 studentów zagranicznych. Kandydatów studiujących na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, samorząd studencki, a także koleżanki i koledzy. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce bądź udział w ciekawych projektach badawczych.

Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić ankietę, a następnie przekazać ją do Działu Współpracy Międzynarodowej UMK pocztą tradycyjną (Agata Wiśniewska, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń) lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres studywithncu@umk.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 grudnia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w Warszawie, w Auli Kryształowej SGGW, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

pozostałe wiadomości