AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O wyzwaniach aktualnego stanu gospodarczego w eksperckim gronie

Czwórka osób: dwie kobiety i dwójka mężczyzn siedzi na scenie.
Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK w trakcie panelu dyskusyjnego. fot. Nadesłane.

Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym była jedną z ekspertek podczas Kongresu ICV Polska. Wydarzenie odbyło się w dniach 10 - 11 października br. w Poznaniu. 

Tegoroczna edycja kongresu odbyła się pod hasłem "Zwinność, zrównoważony rozwój, serwicyzacja i digitalizacja". Tematyka zwinnego (Agile) zarządzania finansami staje się światowym trendem, który podejmują dzisiaj nowoczesne zespoły finansów i controllingu. Zmiany modeli biznesowych w kierunku modeli usługowych (serwicyzacja) również determinują kierunek rozwoju procesów controllingowych w przedsiębiorstwach. Trendom tym towarzyszy totalna digitalizacja, zwiększanie efektywności i wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych. W wydarzeniu brały udział ekspertki i eksperci z całego świata, w tym absolwentki i absolwenci studiów podyplomowych z zakresu business controllingu, oferowanych przez nasz Wydział. 

Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK brała udział w panelu dyskusyjnym na temat kierunków i wyzwań aktualnego stanu gospodarczego oraz modeli biznesowych przyszłości. W jego trakcie poruszano między innymi kwestie dotyczące zarządzania finansami w dobie galopującej inflacji i niepewnej sytuacji geopolitycznej, aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem czy zwinnymi finansami. Podzielono się także najlepszymi praktykami w finansach i controllingu. W panelu, prócz przedstawicielki naszego Wydziału, udział wzięli także: Marta Wrochna-Łastowska (członkini zarządu, Chief Financial Officer w Żabka Polska), dr Tomasz M. Zieliński (dyrektor zarządzający ICV POLSKA), dr Konrad Marchlewski (CFO, członek zarządu w Grupie Krotoski) oraz Wojciech Wieronski, CFO w branży handlowej. 

Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, a także Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej na WNEiZ UMK w Toruniu.Wykładowca na kierunkach zarządzanie, rachunkowość i finanse. Swoją pracę badawczą koncentruje wokół teorii interesariuszy i rozwoju zrównoważonych modeli biznesu. Jest doświadczonym audytorem i konsultantem biznesowym. Współpracowała m.in. z takimi firmami jak: Philips Lighting, PWPW, Polkomtel, Intrum Justitia, DHL, Ciech, Exatel, Cantoni Motor. W latach 2016-2021 była prezesem zarządu spółki BI-Smart promującej i projektującej rozwiązania business intelligence w analityce gospodarczej. Jest ekspertką z zakresu doskonalenia modeli biznesu i efektywności zarządzania poprzez rozwiązania controllingowe oraz szeroko rozumiany audyt. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień m.in. Wielowymiarowy audyt biznesowy – wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Biznes plan. Standardy i praktyka. Stworzyła nowatorski model audytu biznesowego umożliwiającego wielowymiarową ocenę organizacji w zakresie zdolności kontynuowania działalności w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 

 

pozostałe wiadomości