AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Tygodniowe wyjazdy dla studentów na Litwę i do Niemiec (5 ECTS) - nabór tylko do 10 października!

Zdjęcie ilustracyjne

Koordynator projektu MOTION, dr Aranka Ignasiak-Szulc, serdecznie zaprasza studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w kolejnych Intensive Study Weeks (ISP) z serii „DESIGNING A SUSTAINABLE FUTURE”

Tym razem pojawia się okazja wyjazdu za granicę:

  • w dniach 23-29 października br. do Kłajpedy (Litwa);
  • w dniach 6-12 listopada br. do Kilonii (Niemcy).

Wydarzenia odbędą się w ramach projektu, pt. MOTION 2020-2023 FroM Overtourism To Innovating Sustainable sOlutions in the EU, realizowanego przez nasz Uniwersytet wraz z partnerami z zagranicy: Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Kiel University of Applied Sciences (Niemcy), University of Granada oraz gminę Monachil (Hiszpania), Klaipėda University (Litwa) wraz z partnerami społecznymi.  Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Erasmus+ Strategic Partnerships, nr umowy: 2020-1-FI01-KA203-066543.

ISP są wydarzeniami skierowanymi do studentów z uczelni tworzących międzynarodowe konsorcjum MOTION. Przez cały tydzień zespoły złożone z 5 studentów (reprezentujących różnych partnerów) poznawać będą metody badawcze (m. in. z zakresu Future Thinking), a celem ISP jest wypracowanie pomysłów na nowe usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podstawą jest analiza realnych studiów przypadków lokalnych firm turystycznych.

Intensywna praca w międzynarodowym towarzystwie będzie wyzwaniem, ale na pewno dostarczy wiele satysfakcji, szczególnie dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem turystyki. Dodatkowym bonusem jest uzyskanie 5 ECTS (potwierdzone certyfikatem uczestnictwa).

Obecnie poszukujemy 10 studentów (5 na wyjazd na Litwę i 5 do Niemiec), którzy staną się przedstawicielami UMK podczas obu wydarzeń. Spotkania będą odbywały się w języku angielskim, przedstawienie certyfikatu językowego nie jest wymagane, ale będzie dodatkowym atutem. Ze względu na wymogi projektowe przedstawione przez Głównego Koordynatora Projektu z Finlandii, pierwszeństwo w rekrutacji mają studenci studiów pierwszego stopnia oraz osoby, które nie brały udziału w wydarzeniach projektowych. Obowiązująca w projekcie polityka bezpieczeństwa wymaga, by były to osoby w pełni zaszczepione (uwaga! oznacza to certyfikat potwierdzający 3 szczepienia lub 2 szczepienia i status ozdrowieńca z bieżącego roku), a także wyrażające zgodę na ewentualny test COVID-19 (tzw. szybki) przed rozpoczęciem zajęć.

W budżecie projektu zapewniono środki na sfinansowanie podróży i pobytu grupy w czasie ISP (zakwaterowanie w standardzie hostelu, podstawowe wyżywienie, podróż busem UMK). Studenci winni we własnym zakresie ubezpieczyć się (nie zostanie to sfinansowane z projektu; opcja z pokryciem ewentualnych kosztów kwarantanny/izolacji) oraz posiadać własne maseczki (FFP2, nowa na każdy dzień wydarzenia).

W przypadku pytań, zapraszam w najbliższy wtorek, 27 września o godz. 14:00 na spotkanie informacyjne (on-line) z koordynatorem MOTION. Kod do zespołu na Teams: juwj44z

Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z krótkim (1 strona) listem motywacyjnym: https://forms.office.com/r/np9zKKVs36

Można aplikować na oba wyjazdy, ale możliwe jest zakwalifikowanie do udziału jedynie w jednym z nich. Termin zgłoszenia upływa już w poniedziałek, 10.10.2022, o godz. 12:00.

pozostałe wiadomości