AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Miguel Henriques/Unsplash.

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem naszego Wydziału serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Kopernikańskim Sypozjum Młodych Naukowców. Wydarzenie odbędzie się 07 czerwca 2019 roku w gmachu WNEiZ UMK.

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego z polskich i europejskich ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.

Zakres tematyczny Sympozjum obejmować będzie następujące sekcje:

 • koncepcje, metody i techniki zarządzania                          
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie przedsiębiorstwem                                            
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi                                            
 • zarządzanie zmianami
 • zarządzanie finansami i rachunkowością                           
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie innowacjami                                                      
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie logistyczne
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie procesami                                                           
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie projektami                                                          
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie kulturą organizacyjną                                      
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • przedsiębiorczość                                                                    
 • nadzór korporacyjny

Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 30.04.2019, za pośrednictwem formularza, zaś na przesłanie gotowych publikacji do 10.05.2019 (na maila: ksmn.torun@gmail.comWięcej informacji w załączonym pliku. 

pozostałe wiadomości