AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zaproszenie od naszego partnera - COFACE

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 6-7 kwietnia 2022 roku Coface organizuje po raz 17. Country Risk Conference, na którą zapraszamy przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, do których od lat kierujemy przekaz związany z ograniczaniem ryzyka w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniem bezpiecznego rozwoju polskich przedsiębiorstw.

W tym roku ponownie proponujemy Państwu udział w wydarzeniu w formie hybrydowej. Zapraszamy na transmisję ze studia w Warszawie, gdzie zaproszeni goście przedstawią prezentacje i wezmą udział w dyskusjach.

Aby zapewnić Państwu komfort czasowy i możliwość połączenia uczestnictwa w naszym wydarzeniu z dopełnieniem obowiązków służbowych, konferencja odbędzie się w dwa dni, w dwóch sesjach stanowiących odrębne całości tematyczne.

Wiemy już, że rok 2022 będzie czasem naprawdę dużych wyzwań. Wpływ pandemii na polską gospodarkę nie stanowi już największego zagrożenia dla przedsiębiorstw, to podatki i inne opłaty fiskalne stały się ponownie istotnym ograniczeniem w działalności firm. Ponadto olbrzymim problemem stały się wysokie koszty pracy oraz rosnące koszty produkcji, w tym koszty energii, ceny surowców lub komponentów używanych w produkcji, czy zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Powyższe problemy zostaną spotęgowane przez skutki wojny Rosja-Ukraina powodujące zawirowania na rynkach światowych i bezpośrednio w Polsce. Wprowadzone sankcje, czy ograniczenia w rozliczaniu międzynarodowym spowodują problemy ze zbytem i utrudnią prowadzenie transakcji handlowych na dotychczasowych warunkach. Ponadto wiele polskich przedsiębiorstw mierzy się z nagłym odpływem wykwalifikowanej siły roboczej z Ukrainy, głównie z sektorów budownictwa i transportu. W efekcie możemy oczekiwać ponownie pogorszenia dyscypliny płatniczej odbiorców i w następstwie osłabienia sytuacji płynnościowej części polskich firm.

Tłem dyskusji będzie więc także wpływ wojny na międzynarodowe i krajowe transakcje handlowe oraz na funkcjonowanie firm, które będą musiały dostosować się do nowej sytuacji.

ŚRODA, 6 kwietnia, 10:00-12:00

Sesja – ŚWIAT

  • Kolejny wstrząs w trakcie pandemii – czy gospodarka ponownie wpadnie w recesję? Dyskusja ekonomistów Coface nt. konsekwencji wojny w Ukrainie dla gospodarki globalnej, w tym Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej.

– Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

– Christiane von Berg, Główna Ekonomistka Coface w Niemczech i w Regionie Europy Północnej

  • Panel: Wpływ bieżącej sytuacji na świecie na międzynarodowe relacje handlowe. Szanse i zagrożenia dla polskich eksporterów.

– prof. Katarzyna Pisarska – Przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

– Piotr Arak – Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

– Michał Rakowski – Dyrektor Finansowy, Amica S.A.

– Jarosław Romanowski – Członek Zarządu, CIECH S.A.

Panel prowadzi: red. Patrycjusz Wyżga

  • Tematycznie: Podczas dyskusji będą omawiane tematy ważne dla firm prowadzących transakcje międzynarodowe: czego się nauczyły w pandemii, co musiały zmienić w strategiach, jak działać w warunkach ograniczonego popytu, ale także w warunkach barier podażowych, przy problemach z dostawami komponentów (łańcuchy dostaw). Tłem dyskusji, ze względu na trwającą wojnę, będzie jej wpływ na transakcje handlowe oraz na funkcjonowanie firm na świecie i w Polsce, które będą musiały dostosować się do nowej sytuacji.

CZWARTEK, 7 kwietnia, 10:00-12:00

Sesja – POLSKA

  • Wpływ wojny w Ukrainie na średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce.

– Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

  • Panel: Wyzwania dla polskich firm w otoczeniu gospodarczym i geopolitycznym 2022 roku.

– prof. Witold Orłowski – ekonomista, Politechnika Warszawska i Akademia Vistula

– Piotr Kuczyński – analityk rynków finansowych, Dom Inwestycyjny Xelion

– Grażyna Piotrowska-Oliwa – Prezes Grupy Modne Zakupy, członek Rady Dyrektorów Pepco Group

– Małgorzata Sobczyk – Wiceprezes, Dyrektor Finansowy, H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Panel prowadzi: red. Patrycjusz Wyżga

  • Tematycznie: Tłem dyskusji będzie wpływ wojny na transakcje handlowe oraz na funkcjonowanie firm w Polsce, które będą musiały dostosować się do nowej sytuacji. Omówione jednak zostaną bieżące ważne wyzwania, takie jak: inflacja i wzrost kosztów produkcji, problemy z łańcuchami dostaw i komponentami, zmiany podatkowe, zmiany na rynku pracy.

Transmisja z wydarzenia dostępna będzie na stronie głównej Wirtualnej Polski. 

pozostałe wiadomości