AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Możliwość rozmowy o zrównoważonym rozwoju UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK w Toruniu.

Za zrównoważony rozwój części toruńskiej Uniwersytetu w ramach programu IDUB odpowiada dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji, która dostępna jest podczas dyżurów w poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00, na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Bojarskiego 3, p. 232) oraz poprzez aplikację MS Teams.

 

Koordynatorką ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu została dr hab. Anna Bajek, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego. Jej dyżur odbywa się w poniedziałki w godz. 9:00 - 11:00 w Zakładzie Inżynierii Tkankowej (ul. Karłowicza 24, Bydgoszcz) oraz za pośrednictwem MS Teams. 

Do zadań ww. koordynatorek należy m.in. inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w ramach programu IDUB, w tym prowadzenie i nadzór nad działaniami mającymi na celu wzrost liczby nowych beneficjentów programu w ramach środków na zrównoważony rozwój (SD-Sustainable Development). Środki SD przyznawane są w drodze otwartych konkursów kierowanych do pracowników i doktorantów Uniwersytetu niebędących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). Pytania i sugestie dotyczące realizacji programu IDUB w zakresie zrównoważonego rozwoju należy kierować do wskazanych koordynatorek.

pozostałe wiadomości