AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Punktowane czasopisma WNEiZ UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W opublikowanym 31 lipca przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism punktowanych znalazło się 37 czasopism wydawanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w tym dwa wydawane przez nasz Wydział. O tym, ile przyznać punktów poszczególnym czasopismom, decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców reprezentujących wszystkie dyscypliny.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji – 1 639). Stanowi to wzrost o ponad 61 proc. w stosunku do starego wykazu czasopism ogłoszonego w styczniu 2017 roku. Poprzedni wykaz obejmował 19 014 tytułów. Spośród 57 pism wydawanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika 37 znalazło się na liście periodyków punktowanych. Kwartalnik „Logic and Logical Philosophy”, tworzony przez Katedrę Logiki, uzyskał 100 punktów, co jest nie tylko najwyższą punktacją dla czasopisma wydawanego przez UMK, ale także dla czasopisma filozoficznego w Polsce.

Alfabetyczny wykaz czasopism wydawanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, które widnieją na liście opublikowanej przez Resort Nauki:

 1. Archaeologia Historica Polona – 70 punktów
 2. Archiwum Emigracji – 40 punktów
 3. Biblica et Patristica Thoruniensia – 20 punktów
 4. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej – 20 punktów
 5. Bulletin of Geography – Physical Geography Series – 20 punktów
 6. Bulletin of Geography – Socio-Economic Series – 40 punktów
 7. Comparative Lav Review – 20 punktów
 8. Dialogi Polityczne – 20 punktów
 9. Eastern European Countryside – 20 punktów
 10. Ecological Questions – 20 punktów
 11. Ekonomia i Prawo – 40 punktów - czasopismo wydawane przez WNEiZ
 12. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich – 20 punktów
 13. Historia i Polityka – 20 punktów
 14. Journal of Positive Menagement – 20 punktów - czasopismo wydawane przez WNEiZ
 15. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym – 40 punktów
 16. Linguistica Copernicana – 20 punktów
 17. Litteraria Copernicana – 20 punktów
 18. Logic and Logical Philosophy – 100 punktów
 19. Ordines Militares Colloquia Torunesia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders – 20 punktów
 20. Paedagogia Christiana – 20 punktów
 21. Polish Yearbook of Environmental Law – 20 punktów
 22. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu – 20 punktów
 23. Przegląd Badań Edukacyjnych – 20 punktów
 24. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska – 20 punktów
 25. Rocznik Andragogiczny – 20 punktów
 26. Rocznik Przekładoznawczy – 20 punktów
 27. Ruch Filozoficzny – 20 punktów
 28. Scientia et Fides – 20 punktów
 29. Studia Iuridica Toruniensia – 20 punktów
 30. Studia z Historii Filozofii – 20 punktów
 31. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie – 20 punktów
 32. Teologia i Człowiek – 20 punktów
 33. Theoria et Historia Scientiarum – 20 punktów
 34. Topological Methods in Nonlinear Analysis – 70 punktów
 35. Toruńskie Studia Bibliologiczne – 20 punktów
 36. Torun International Studies – 20 punktów
 37. Toruńskie studia polsko-włoskie – 20 punktów

Wykaz wszystkich czasopism dostępna jest w oficjalnym komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.

pozostałe wiadomości