AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rekrutacja 2018 - czas na dokumenty

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

12 lipca 2018 r. na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK pojawiły się wyniki I naboru na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UMK. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia mają czas od 13 do 18 lipca na złożenie kompletu dokumentów.

Aby potwierdzić chęć studiowania, kandydaci zakwalifikowani na studia w I etapie I naboru muszą w nieprzekraczalnym terminie od piątku 13 lipca do środy 18 lipca dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK dokumenty rekrutacyjne (Komisja będzie pracować również w sobotę 14 lipca). Osoby, które dostały się na studia w kampusie toruńskim, powinny złożyć je w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu, a kandydaci, którym zaproponowano przyjęcie na kierunki prowadzone w Collegium Medicum UMK - w budynku F przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy (pokój 78, III piętro).

Godziny pracy Komisji w Toruniu 

Ważna informacja dla osób, które planują przesyłać dokumenty pocztą tradycyjną: liczy się moment otrzymania dokumentów przez Komisję, nie data stempla pocztowego.

Pierwsze wyniki pojawiły się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK 12 lipca. Kolejne ogłoszenia list zakwalifikowanych na studia stacjonarne podczas I naboru nastąpią w dniach 20 i 26 lipca, a po nich kandydaci będą mieli czas na złożenie dokumentów, które jest obowiązkowym potwierdzeniem chęci podjęcia studiów na UMK.

Harmonogram rekrutacji na UMK w Toruniu

Kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną

Rekrutacyjne formalności są drobiazgowo opisane na stronie: www.umk.pl/kandydaci/krok-po-kroku/

pozostałe wiadomości