AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Stypendia dla wybitnych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

29 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród grona wyróżnionych znalazł się student naszego Wydziału. 

Stypendia ministra przyznawane są studentom i doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. W roku akademickim 2018/2019 o wsparcie ubiegało się 1325 studentów i 537 doktorantów, otrzymało je odpowiednio 656 i 82 z nich.

Wśród stypendystów z UMK najliczniej reprezentowani są studenci fizyki (5 osób), kierunku lekarskiego (4), prawa (3), grafiki (3), astronomii (2) i biotechnologii (2). Po jednym przedstawicielu mają następujące kierunki: filologia polska, kognitywistyka, historia, wojskoznawstwo, ekonomia, chemia kosmetyczna, biologia, turystyka i rekreacja, analityka medyczna oraz sztuka nowych mediów i edukacja wizualna.

Stypendia wypłacane są jednorazowo na okres roku akademickiego. Wysokość wsparcia wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

 

Studenci UMK ze stypendium ministra:

Imię i nazwisko

Kierunek studiów

Piotr Banaszkiewicz

grafika

Weronika Baran

prawo

Justyna Borkowska

astronomia

Olgierd Borowiecki

kognitywistyka

Leszek Dąbrowski

turystyka i rekreacja

Aleksandra Florkiewicz

biotechnologia

Mateusz Gierszewski

historia

Piotr Gładysz

fizyka

Paweł Gojowy

grafika

Kasper Hein

sztuka mediów i

edukacja wizualna

Damian Jaworski

kierunek lekarski

Hubert Jóźwiak

fizyka

Katarzyna Kmiecik

analityka medyczna

Anita Kowalczyk

biotechnologia

Oskar Kwasiński

prawo

Kamil Leis

kierunek lekarski

Sławomir Liberski

kierunek lekarski

Tomasz Łanowy

prawo

Daria Marczak

kierunek lekarski

Dawid Megger

ekonomia

Marta Niewiadomska

biologia

Jakub Osiński

filologia polska

Paweł Pilarski

wojskoznawstwo

Weronika Prus

chemia kosmetyczna

Jarosław Stephan

astronomia

Nikodem Stolarczyk

fizyka

Jakub Szlachetka

fizyka

Emilia Waszak

grafika

Beata Zjawin

fizyka

Pełna lista stypendystów

 

Doktoranci UMK ze stypendiami ministra:

Imię i nazwisko

Dziedzina

Bartosz Bieganowski

nauki matematyczne

Mateusz Klonowski

nauki humanistyczne

Adam Sikora

nauki farmaceutyczne

Magdalena Grupa-Dolińska

nauki humanistyczne

Anna Marszewska

nauki biologiczne

Pełna lista stypendystów

 

pozostałe wiadomości