AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O problematyce nadużyć na rynku finansowym

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

24 września 2019 r. w Warszawie Rzecznik Finansowy we współpracy z Doradczym Komitetem Naukowym oraz Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej zorganizowali konferencję poświęconą problematyce nadużyć na rynku finansowym. Swoją wiedzą, doświadczeniami i refleksjami na ten temat podzielili się przedstawiciele świata nauki, reprezentanci instytucji finansowych oraz eksperci z organów administracji państwowej. W gronie prelegentów znalazł się dr Damian Walczak, pracownik naszego Wydziału.

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały główne tezy i postulaty wynikające z Raportu „Nieprawidłowości na rynku finansowym z perspektywy ochrony konsumenta” przygotowanego przez członków Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym. Raport w całości dostępny jest na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

 

pozostałe wiadomości