AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczęty

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 - studenci stojący w Auli i składający ślubowanie
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 fot. Mariusz Lewandowski

5 października 2022 roku zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki na naszym Wydziale.  W trakcie wydarzenia odbyła się immatrykulacja studentów I roku. 

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego to nie tylko okazja do złożenia uroczystego ślubowania przez nowo przyjętych studentów - tradycyjnie już wręczono medale za zasługi na rzecz Wydziału. W tym roku otrzymali je: Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, dr Dorota Górecka z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii oraz dr Krzysztof Kannenberg z Katedry Ekonomii. 

W trakcie wydarzenia wyróżnieni zostali także pracownicy świętujący 50-lecie swojej pracy zawodowej na naszym Wydziale: dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski (Katedra Ekonometrii i Statystyki) oraz prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy). 

Nagrody odebrały także Maria Kajewska - najlepsza absolwentka Wydziału (ukończyła studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie) oraz Marta Czarkowska (finanse i rachunkowość) - najlepsza studentka w roku akademickim 2021/2022. 

Wydarzenie uświetniły także przemówienia gości: prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej, Prorektor ds. Studenckich, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Wojciecha Sobieszaka, Przewodniczącego Rady Biznesu działającej przy naszym Wydziale. 

W roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu zajęcia co do zasady prowadzone będą w sposób stacjonarny. Naukę na naszym Wydziale w tym roku rozpoczęło około 500 studentek i studentów, studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.