AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2023/2024 - informacje organizacyjne

Rzut ekranu na mobilny USOS
fot. Andrzej Romański

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi rejestracji na zajęcia w nowym roku akademickim. 

Rejestracja na zajęcia kursowe:

Rejestrujemy się na wszystkie obowiązujące przedmioty i do grup ćwiczeniowych w obu semestrach, zgodnie z planem studiów.

Na starszych latach bywają sytuacje łączenia dwóch grup specjalnościowych lub modułowych na ćwiczeniach z przedmiotów kierunkowych. Prosimy o sprawdzanie opisów grup.   

Studenci 1 roku I stopnia studiów stacjonarnych nie będą rejestrowali się na obowiązujące ich zajęcia. Zostaną wpisani na poszczególne przedmioty i do grup ćwiczeniowych przez Dziekanat. Także przez Dziekanat zostaną zapisani na zajęcia studenci kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Pozostali studenci (stacjonarni i niestacjonarni) rejestrują się podczas uzupełniającej tury rejestracji od 15.02.2024 o godzinie 14.00 i potrwa do końca lutego.

UWAGA studenci 3 roku I stopnia! W związku z tym, że rejestracja na zajęcia uwzględnia także seminarium dyplomowe proszę wziąć pod uwagę godziny rozpoczęcia rejestracji, ponieważ obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. 

Rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów 1 roku II stopnia odbyła się w styczniu 2024 r.

W związku z faktem, iż niektóre zajęcia w semestrze zimowym będą odbywały się w formie zdalnej, studenci którzy nie zapiszą się do grupy nie będą mieli technicznej możliwości uczestniczenia w zajęciach. Każdy przedmiot prowadzony w formie zdalnej będzie wpisany jako kurs na platformie MOODLE, a studenci zapisani do poszczególnych grup zajęciowych otrzymają odpowiednie instrukcje i zaproszenia od nauczycieli prowadzących zajęcia.

UWAGA! Zajęcia zdalne (oraz seminaria, odbywające się w gmachu WNEiZ) w planie zajęć nie mają przyporządkowanej sali.

Rejestracja na zajęcia z obszaru nauk humanistycznych:

Studenci I stopnia mają obowiązek zrealizowania zajęć z dziedziny nauk humanistycznych w wymiarze 6 ECTS w trzyletnim toku studiów. W ofercie WNEiZ znajduje się sześć wykładów:

 • Filozofia
 • Podstawy etyki
 • Historia gospodarcza
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Writing – pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych
 • Nowe media i demokracja

Każdy z nich ma 2 ECTS, które przypisane są do danego roku studiów i semestru studiów. Brak realizacji takiego wykładu na danym roku skutkować będzie niezaliczeniem roku studiów. W związku z tym, każdy student powinien sprawdzić w swoim planie studiów, na którym roku (semestrze) musi zrealizować te zajęcia, aby otrzymać punkty ECTS.

Uzupełniająca tura rejestracji na zajęcia humanistyczne dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 15.02.2024 o godzinie 14.00 (i będzie trwała do końca lutego). W semestrze zimowym obowiązek zaliczenia wykładu humanistycznego mają tylko studenci 3 roku 1 stopnia, w letnim semestrze rejestracja będzie dostępna dla studentów 1 i 3 roku studiów I stopnia. 

Studenci 3 roku muszą pamiętać aby nie zapisywać się na przedmiot, który realizowali na 1 roku!

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane:

Zgodnie z planem studiów każdy student 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia musi zrealizować przedmiot z grupy wykładów ogólnouczelnianych w wymiarze nie mniejszym niż 2 ECTS. Rejestracja na nie jest ogólnouniwersytecka – jest to możliwość wybrania zajęć oferowanych przez wszystkie wydziały. Rejestracja rozpocznie się 12.02.2024 o godzinie 12.00. Link do rejestracji

WAŻNE! Studenci studiów stacjonarnych II stopnia w ramach oferty ogólnouczelnianej mają obowiązek zaliczyć przedmiot w języku obcym.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Studenci studiów niestacjonarnych  od semestru letniego roku akademickiego 2023/24 mogą dowolnie wybrać z dostępnej oferty wykłady humanistyczne i ogólnouczelniane.

Ważne: Studenci muszą pamiętać, aby nie rejestrować się na przedmiot, który wcześniej zrealizowali!

Rejestracja na zajęcia humanistyczne i ogólnouczelniane dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 15.02.2024 o godzinie 17.00 i będzie trwała do końca lutego.

Studenci I stopnia mają obowiązek zrealizowania zajęć z dziedziny nauk humanistycznych w wymiarze 6 ECTS w trzyletnim toku studiów. W semestrze letnim znajdują się następujące wykłady (każdy za 2 ECTS):

 • Filozofia
 • Historia gospodarcza
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Writing – pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych.

Studenci  na 2 roku I stopnia  oraz na 1 roku II stopnia muszą zrealizować przedmiot z grupy wykładów ogólnouczelnianych w wymiarze  2 ECTS. W ofercie znajdują się następujące wykłady ogólnouczelniane specjalnie dedykowane dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
 • Własna firma krok po kroku
 • Zrównoważony rozwój
 • Zarządzanie własną karierą w semestrze letnim r. ak. 2023/24 tylko dla  II roku I stopnia na kierunku zarządzanie -  (wyjątkowo rejestruje dziekanat)

W semestrze letnim studenci mają obowiązek zarejestrowania się i zaliczenia wykładów humanistycznych i/lub ogólnouczelnianych  zgodnie z programem studiów i zamieszczonymi planami zajęć, 

W związku z ograniczoną pojemnością sal, podczas rejestracji obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” (na każdy wykład ustalone są limity miejsc).

 

 

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego

Rejestracja na lektoraty z języków obcych

 

pozostałe wiadomości