AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wyniki konkursów COVID-19 i CRUSH

Zdjęcie ilustracyjne

7 maja 2020 r. Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki dwóch konkursów na badania wokół epidemii COVID-19. Łącznie wyłoniono 14 laureatów. Jednym z nich został prof. dr hab. Tadeusz Kufel, pracownik naszego Wydziału.

Celem konkursu "COVID-19 - realizacja badań związanych z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu" było wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z dziedziny nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o życiu z potencjałem wdrożeniowym nad COVID-19. Konkurs skierowany był do pracowników UMK posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Do dnia zamknięcia konkursu złożono 14 wniosków.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów:

 1. dr Sławomir Grzelak
 2. prof. dr hab. Jacek Kubica
 3. prof. dr hab. Wiesław Nowak
 4. dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK
 5. prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Konkurs CRUSH skierowany był do nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów UMK. Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała Komisja Konkursowa wskazana przez Radę Dziedzinową Nauk Humanistycznych, społecznych i o Sztuce. Do dnia zamknięcia konkursu złożono 34 wnioski. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

Laureatami zostali:

 1. dr Bibianna Bałaj
 2. prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 3. prof. dr hab. Marek Jeziński
 4. prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 5. dr Katarzyna Pepłowska
 6. dr Mariusz Popławski
 7. prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
 8. dr Adrian Wójcik
 9. dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK

Składy osobowe Komisji Konkursowych są dostępne na stronie IDUB:

pozostałe wiadomości