AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O aktywności polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie

Zdjęcie ilustracyjne
Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości zaangażowani w projekt. fot. Andrzej Romański

3 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja on-line pn. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie – uwarunkowania i perspektywy. Organizatorami wydarzenia byli Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nur-Sułtanie.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wybrane wyniki badania dotyczącego polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie. Projekt badawczy zrealizował zespół UMK w składzie: dr. hab. inż. Małgorzata Jaworek, prof. UMK (kierownik projektu), dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK, dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK i dr Magdalena Kuczmarska. Głównym celem badania było pogłębienie wiedzy dotyczącej uwarunkowań i efektów internacjonalizacji kapitałowej polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie, a także rozpoznanie perspektyw rozwoju działalności podmiotów z polskim kapitałem w tym kraju. Zamiarem zespołu jest także przygotowanie rekomendacji dla władz Kazachstanu dotyczących promocji inwestycji i przyciągania kapitału zagranicznego. Projekt badawczy został zrealizowany pod honorowym patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W konferencji wzięli udział między innymi: Margulan Baimukhan (Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu), Selim Chazbijewicz (Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie), Tomasz Lenz (Poseł na Sejm RP, Członek Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej) oraz Julia Horodecka (Kierownik Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nur-Sułtanie).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.