AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

List Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju

Budynek Wydziału z lotu ptaka
fot. Andrzej Romański

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju naszego Wydziału, dr Aranki Ignasiak-Szulc na nowy rok akademicki 2021/2022. 

Drodzy Studenci studiów prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu,

w imieniu władz dziekańskich, pracowników i całej społeczności naszego Wydziału, jest mi bardzo miło powitać Państwa na początku nowego roku akademickiego.

Jestem dumna, że pomimo pandemii, kolejny raz podejmuje u nas studia liczna grupa studentów z zagranicy, zarówno jako studenci regularni, jak i odwiedzający nas w ramach programu Erasmus+, a także że nasze studia oferowane w języku angielskim są coraz częściej wybierane także przez studentów z Polski. Szczególnie witam tych z Państwa, którzy już dotarli do Torunia, czasami z bardzo odległych miejsc na świecie. Życząc Państwu miłego pobytu w Grodzie Kopernika i w naszym Uniwersytecie, wierzę, że wkrótce dołączą do nas również ci z Państwa, dla których organizacja przyjazdu jeszcze się nie zakończyła oraz że możliwa będzie integracja całej naszej międzynarodowej społeczności akademickiej.

Wszyscy bardzo się cieszymy z faktu, że będzie to rok akademicki, kiedy możliwe wydają się już nasze spotkania w salach wykładowych! Studia prowadzone w języku polskim zostały w większości zaplanowane już tradycyjnie – w gościnnych salach WNEiZ. Niestety, ze względu na napływające do naszego wydziałowego Biura Programów Międzynarodowych sygnały o trudnościach z uzyskaniem wiz czy innych przeszkodach uniemożliwiających terminowy przyjazd do Polski znaczącej grupy naszych studentów z zagranicy (np. z Chin), zmuszona byłam wystąpić do władz rektorskich z wnioskiem o zgodę na zorganizowanie w trybie on-line zajęć na naszych kierunkach anglojęzycznych. Mam nadzieję, że prowadzenie zajęć on-line dla Państwa będzie jednak sytuacją przejściową. Jeśli tylko stan pandemii i obowiązujące nas przepisy pozwolą, jeśli w trakcie semestru zimowego okaże się, że dana grupa zajęciowa jest gotowa do uczestnictwa w zajęciach w sali, wnioskować będę do Państwa wykładowców o zmianę trybu prowadzenia zajęć na taki, który będzie przez Państwa preferowany. Niezbędne zapewne będzie zachowanie reżimu sanitarnego – poinformujemy Państwa o szczegółowych zasadach obowiązujących na dzień rozpoczęcia zajęć.

Jestem przekonana, że – niezależnie od formy naszych spotkań – wszystkie zajęcia prowadzone na naszym Wydziale będą dla Państwa satysfakcjonujące i dostarczą wiedzy niezbędnej dla rozwoju kariery w wymiarze międzynarodowym.

Biuro Programów Międzynarodowych na naszym Wydziale służy Państwu wszelką pomocą organizacyjną – prosimy o kontakt z Panią Mileną Miszewską (pokój 19; mail: milenam@umk.pl) lub z Panem Mariuszem Lewandowskim (pokój 20; mail: mlewandowski@umk.pl).

Serdecznie zapraszam także na spotkania inauguracyjne zorganizowane dla Państwa w języku angielskim. Odbędą się one w poniedziałek, 4 października:

  • w trybie on-line: godz. 13:00 - MS Teams, kod: 880v6tl
  • w budynku WNEiZ: godz. 15:00 - sala Rady Wydziału (maseczki obowiązkowe!)

Życzę Państwu satysfakcjonującego roku akademickiego!

dr Aranka Ignasiak-Szulc

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju

pozostałe wiadomości