AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

UMK w YUFE - list rektorów

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

po wielu miesiącach intensywnych starań Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na pełnoprawne członkostwo w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Jest to kolejny – po uzyskaniu statusu uczelni badawczej – wielki sukces naszej społeczności. Wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt, poświęcając mu swój czas i wysiłek, w sposób szczególny dziękujemy.

W skład wszystkich europejskich konsorcjów akademickich weszło jedenaście polskich uczelni, w tym siedem uniwersytetów badawczych. Znaleźliśmy się więc w elitarnym gronie polskich szkół wyższych, które mogą w odniesieniu do siebie używać sformułowania Europejska Uczelnia Badawcza. Co więcej, YUFE został uznany za najlepszy projekt uniwersytetu europejskiego spośród wniosków zgłoszonych w pierwszej edycji konkursu. Traktujemy to nie tylko jako zaszczyt i ogromną szansę, lecz także jako zobowiązanie do podejmowania nowych wyzwań i wytężonej pracy.

W skład sojuszu YUFE wchodzi 10 szkół wyższych (z Belgii, Cypru, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Chorwacji i Polski), a także czterech partnerów stowarzyszonych, międzynarodowych firm zajmujących się edukacją i zatrudnieniem. Ideą konsorcjum jest stworzenie w ciągu najbliższych trzech lat wspólnego, modelowego uniwersytetu europejskiego, opartego na doskonałości i różnorodności. Projekt skupia się przede wszystkim na studentach, a jego celem jest wypracowanie istotnej zmiany w europejskiej edukacji akademickiej. Pomysłodawcy zakładają przy tym, że do realizacji tego celu potrzebna jest realna współpraca uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przede wszystkim zaś z samorządami miast, w których działają, stąd wiele zadań skupia się na społecznościach lokalnych i angażuje w prace lokalne władze i inne instytucje.

W pierwszym etapie prac konsorcjum YUFE zaproponowało 85 zdalnych kursów, w których mogą uczestniczyć wszyscy studenci stowarzyszonych uczelni. Szczegółowa lista zajęć (Introduction Offer) została opublikowana 22 lipca na stronie https://yufe.eu/students. Rejestracja na kursy rozpocznie się już 29 lipca.

 

Drodzy Studenci,

serdecznie Państwa zachęcamy do włączenia się w projekt YUFE i skorzystania z pierwszej z wielu propozycji konsorcjum.

 

Z wyrazami szacunku

Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Prorektor prof. dr hab. Wojciech Wysota

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala

pozostałe wiadomości