AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zmarła dr Elżbieta Szczepańska

Sztandar UMK z kirem.
fot. Andrzej Romański

W dniu 16 listopada br. w wieku 71 lat zmarła dr Elżbieta Szczepańska.

Dr Elżbieta Szczepańska, z domu Jędraszek,  urodziła się 4 lutego 1951 roku w Lubawie. Odbyła studia w Instytucie Ekonomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1969-1973. Po ich ukończeniu rozpoczęła pracę w Instytucie na stanowisku asystenta. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Społeczno-ekonomiczna efektywność gospodarowania państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw rolnych, której promotorem był profesor Jerzy Liczkowski. W uznaniu poziomu naukowego tej pracy otrzymała w 1980 roku nagrodę Wojewody Toruńskiego.

W ostatnich latach zatrudnienia w UMK pracowała na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Polityki Agrarnej i Zarządzania Jednostkami Gospodarki Żywnościowej. Była cenionym badaczem i oddanym dydaktykiem, promotorem ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym będąc członkiem Towarzystwa Naukowego Torunia i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek, 21 listopada 2022 roku o godz. 14:00 mszą świętą żałobną, która zostanie odprawiona w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Po mszy świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grudziądzkiej 192 (główna brama). 

pozostałe wiadomości