AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rozpoczęcie roku akademickiego - informacje organizacyjne

Studenci stojący
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 fot. Andrzej Romański

Zapraszamy nowo przyjętych studentów na wydziałową inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. w Auli UMK, przy ul. Gagarina 11.

Podczas uroczystości nastąpi immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych. 

3 października w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (ul. Gagarina 13a) odbędą się spotkania informacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich, przedstawicielami wydziałowego Samorządu Studenckiego, pracownikami Biura Karier oraz wydziałowego Biura Programów Międzynarodowych dla studentów I roku według harmonogramu:

 • godz. 10:00 - dla kierunków finanse i rachunkowość oraz ekonomia (w Auli WNEiZ)
 • godz. 12:00 - dla kierunków komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka oraz zarządzanie (w sali VII)

Tego samego dnia możliwy będzie odbiór dokumentów (w tym legitymacji studenckiej) - ze względu na dużą liczbę przyjętych studentów, prosimy o przestrzeganie podanych poniżej godzin ich wydawania:

 

Finanse i rachunkowość:

 • pokój 44A, mgr Agnieszka Lesińska - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter A-G (godz. 8:00 - 9:30)
 • pokój 44A, Hanna Olkiewicz - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter I-Ż (godz. 12:00 - 15:00)

Komunikacja i psychologia w biznesie:

 • pokój 19 - mgr Milena Miszewska (godz. 9:00 - 11:50)

Logistyka:

 • pokój 45A - mgr Beata Kozłowska (godz. 11:00 - 11:50 oraz 14:00 - 15:15)

Ekonomia:

 • pokój 41 - mgr Nina Żwak - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter A-K (w godz. 12:00 - 15:00)
 • pokój 41 - dr Iwona Salejko-Szyszczak - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter L-Ż (w godz. 12:00 - 15:00)

Zarządzanie:

 • pokój 43 - mgr Jolanta Karpińska - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter A-Ł (w godz. 9:00 - 11:50)
 • pokój 42 - mgr Renata Talacha - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter M-Ż (w godz. 9:00 - 11:50)

Studenci obcokrajowcy studiujący w języku polskim proszeni są o stawienie się w dniu 3 października 2022 roku pomiędzy godziną 8:00 a 9:30 u swojego opiekuna, w pokoju nr 20 (mgr Mariusz Lewandowski) w celu dopełnienia formalności związanych z podjęciem studiów na WNEiZ UMK. 

Prosimy o niezwłoczne założenie obowiązkowego konta na serwerze UMK poprzez formularz dostępny na stronie Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego (UCI). Numer albumu można znaleźć w zaproszeniu w wersji papierowej (dostarczonej na adres korespondencyjny) lub w systemie IRK. 

Jeśli jesteś studentką/studentem I roku i masz pytania, skontaktuj się pod numerem telefonu:

 • Logistyka: 56 611 4640
 • Komunikacja i psychologia w biznesie: 56 611 4783
 • Zarządzanie: 56 611 4640
 • Finanse i rachunkowość: 56 611 4894
 • Ekonomia: 56 611 4766

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Inauguracja roku dla studiów niestacjonarnych planowana jest na 22 października br.

Uwaga! Informacja może być na bieżąco aktualizowana, prosimy o jej cykliczne sprawdzanie.

pozostałe wiadomości