AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Akademia Przyszłego Menedżera - koniec VIII edycji

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Dominika Ginter

Zakończyliśmy ósmą edycję Akademii Przyszłego Menedżera. W roku akademickim 2017-2018 zorganizowano łącznie 5 dedykowanych spotkań z młodzieżą, w tym 3 wykłady i 2 warsztaty, a także zaproszono uczniów do udziału w szeregu wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników Wydziału. Podobnie jak w latach poprzednich nasze spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu i w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

W tegorocznej edycji po raz kolejny zaproszono uczniów do udziału w konferencjach: „VII Dzień Technologii Mobilnych” oraz „Dni e-Biznesu 2018”, przygotowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W ramach tych konferencji młodzież mogła uczestniczyć w obradach oraz w tematycznych warsztatach prowadzonych m.in. przez przedstawicieli największych polskich banków, a także brać udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w XXV Ogólnopolskich Targach Ofert Edukacji Akademickiej „Promocja Edukacyjna 2018” oraz towarzyszących im Drzwiach Otwartych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, seminariach Towarzystwa Naukowego w Toruniu /„Jubileusz 500-lecia traktatu ‘Meditata’ Mikołaja Kopernika”/ oraz toruńskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa /„Kryptowaluty i technologia blockchain”/, które były współorganizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, a także brać udział w wykładach realizowanych w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, organizowanych we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związkiem Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości, Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Biurem Informacji Kredytowej. 

Tradycyjnie szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”, którego w tym roku przypadała XX edycja. Jubileusz ten stał się okazją do przypomnienia sylwetki patrona Konkursu, Profesora Kazimierza Sokołowskiego, jednego z nestorów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wybitnego ekonomisty, pedagoga, wychowawcy i wielkiego patrioty. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt Akademii Przyszłego Menedżera, a przede wszystkim naszym partnerom: I Liceum Ogólnokształcącemu im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy, I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, Gimnazjum i Liceum Akademickiemu w Toruniu, I Liceum Ogólnokształcącemu im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, gościom biorącym udział w spotkaniach oraz wszystkim wykładowcom APM. Mamy nadzieję na kolejne spotkania i kontynuację współpracy w przyszłości.

pozostałe wiadomości