AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Akademia Przyszłego Menedżera

Celem projektu jest propagowanie idei rozwoju osobistego, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości znaczenia problemów ekonomicznych wśród młodych ludzi.

Akademia Przyszłego Menedżera (APM) ma – z założenia – otwartą i elastyczną formułę. Realizowane są m.in.:

 • wykłady i prezentacje,
 • warsztaty i dyskusje,
 • kursy i szkolenia,
 • spotkania z przedstawicielami biznesu,
 • spotkania z przedstawicielami organizacji studenckich,

odbywające się zarówno w szkołach, jak i w Uniwersytecie.

Założycielami-organizatorami Akademii są:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Bydgoszczy,
 • Technikum nr 1 im. M. Kopernika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu,
 • Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

W latach 2010-2023 koordynatorem programu był dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK. Przygotowano w tym czasie trzynaście kolejnych edycji Akademii, a w ramach nich blisko 100 spotkań z młodzieżą, które odbywały się zarówno w szkołach (głównie w siedzibach partnerów-założycieli APM, ale też we współpracujących z Wydziałem IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy czy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu), jak i w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, w tym szereg wykładów i warsztatów, a także wydarzeń realizowanych w ramach cyklu „Spotkania Nauki z Biznesem”. Ponadto, szczególnie ważny był coroczny udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanych specjalnie dla młodzieży: „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego” oraz organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursie „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi” (lata 2010-2015). Tradycją APM stał się także udział uczniów w rozmaitych wydarzeniach odbywających się na Wydziale, w tym m.in. w konferencjach „Dzień Technologii Mobilnych”, „Dni e-Biznesu” czy „Copernican Digital Forum”, organizowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu.

Od roku akademickiego 2023-2024 idea współpracy ze szkołami średnimi jest rozwijana w ramach programu Akademia Przyszłego Menedżera 2.0 (https://bizneshub.umk.pl/akademia/).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorami programu, tj. dr Mariuszem Lewandowskim (mlewandowski@umk.pl) lub dr Katarzyną Liczmańską-Kopcewicz (kliczmanska@umk.pl).

Akademia Przyszłego Menedżera

Podsumowanie edycji XIII – rok akademicki 2022-2023

W ramach trzynastej edycji Akademii Przyszłego Menedżera po raz kolejny zaproszono uczniów do udziału w kolejnych odsłonach konferencji: „Dzień Technologii Mobilnych” oraz „Copernican Digital Forum”, przygotowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w wykładzie na temat „Bezpiecznych zakupów w sieci“, który poprowadził p. Tomasz Szporlendowski, Ekspert Zespołu Współpracy z Organami Ścigania, reprezentujący Departament Zaufania i Bezpieczeństwa Allegro.pl. Ponadto Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK zaprosili uczniów do udziału w konferencji „Mikołaj Kopernik – nie tylko wielki astronom” – wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia i JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczególnie ważny był udział uczniów w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”, który powrócił po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami sanitarnymi.


Podsumowanie edycji XI-XII – rok akademicki 2020-2021 oraz 2021-2022

Jedenasta i dwunasta edycja Akademii Przyszłego Menedżera były realizowane w warunkach ograniczeń sanitarnych, związanych z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Większość wydarzeń w tym okresie miała formę zdalną.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w następujących wydarzeniach: panelu dyskusyjnym on-line pn. „Lokalny biznes w trakcie pandemii”, zorganizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (spotkanie poprowadzili dr hab. Piotr Zariczny z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu oraz mgr Mariusz Lewandowski z Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu WNEiZ UMK); wirtualnym „Dniu Otwartym” Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu; webinarze pt. „Od spadku popytu do szoków podażowych – trudności przy wychodzeniu z pandemicznej zapaści gospodarczej”, zorganizowanym przez WNEiZ UMK przy współpracy z firmą Coface, światowym liderem rynku ubezpieczeń i należności; spotkaniu z prof. dr hab. Krzysztofem Jajugą, Prezesem CFA Society Poland na temat: „EduAkcja – oszczędzanie i inwestowanie”; II edycji konferencji „E! Marketing – Praktycznie o marketingu”.

W 2020 roku po raz pierwszy zaproszono uczniów do udziału w konferencji on-line „Copernican Digital Forum”, będącej kontynuacją połączonych konferencji „Dni e-Biznesu” (jako XII edycja) oraz „Dnia Technologii Mobilnych” (jako X edycja), organizowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu. II edycja tej konferencji, dzięki zmianie pierwotnego terminu i przesunięciu wydarzenia na wiosnę 2022 roku, mogła się już odbyć w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.


Podsumowanie X edycji – rok akademicki 2019-2020

Dziesiąta edycja Akademii Przyszłego Menedżera została zainaugurowana spotkaniem podporządkowanym problematyce innowacji i innowacyjności, które odbyło się na WNEiZ w dniu 22 listopada 2019 roku. Spotkanie to było kolejnym wydarzeniem w ramach cyklu realizowanego pod hasłem „Spotkania Nauki z Biznesem”. Udział w nim wzięli Pani Beata Paszke-Sobolewska, Prezes Przedsiębiorstwa Torqway Sp. z o.o. oraz Pan Profesor Maciej Zastempowski, Prodziekan WNEiZ i Kierownik Katedry Zarądzania Przedsiębiorstwem, który przedstawił wykład na temat „Sposobów budowania przestrzeni innowacyjnej firmy”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne koronawirusem SARS-CoV-2 pozostałe wydarzenia, planowane na rok akademicki 2019-2020, musiały zostać odwołane.


Podsumowanie IX edycji – rok akademicki 2018-2019

W ramach dziewiątej edycji Akademii Przyszłego Menedżera po raz kolejny zaproszono uczniów do udziału w konferencjach: „VIII Dzień Technologii Mobilnych” oraz „Dni e-Biznesu 2019”, przygotowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W ramach tych konferencji młodzież mogła uczestniczyć w tematycznych obradach oraz brać udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w XXVI Ogólnopolskich Targach Ofert Edukacji Akademickiej „Promocja Edukacyjna 2019” oraz towarzyszących im Drzwiach Otwartych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Tradycyjnie szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”.


Podsumowanie VIII edycji – rok akademicki 2017-2018

W ramach ósmej edycji Akademii Przyszłego Menedżera zorganizowano łącznie 5 dedykowanych spotkań z młodzieżą, w tym 3 wykłady oraz 2 warsztaty, a także zaproszono uczniów do udziału w całym szeregu wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników Wydziału. Podobnie jak w latach poprzednich nasze spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu i w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

W tegorocznej edycji po raz kolejny zaproszono uczniów do udziału w konferencjach: „VII Dzień Technologii Mobilnych” oraz „Dni e-Biznesu 2018”, przygotowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W ramach tych konferencji młodzież mogła uczestniczyć w tematycznych obradach oraz brać udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w XXV Ogólnopolskich Targach Ofert Edukacji Akademickiej „Promocja Edukacyjna 2018” oraz towarzyszących im Drzwiach Otwartych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, seminariach Towarzystwa Naukowego w Toruniu /„Jubileusz 500-lecia traktatu ‘Meditata’ Mikołaja Kopernika”/ oraz toruńskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa /„Kryptowaluty i technologia blockchain”/, które były współorganizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, a także brać udział w wykładach realizowanych w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, organizowanych we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związkiem Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości, Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Biurem Informacji Kredytowej.

Tradycyjnie szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”, którego w tym roku przypadała XX edycja. Jubileusz ten stał się okazją do przypomnienia sylwetki patrona Konkursu, Profesora Kazimierza Sokołowskiego, jednego z nestorów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wybitnego ekonomisty, pedagoga, wychowawcy i wielkiego patrioty /relacja z tego wydarzenia ukazała się na łamach Głosu Uczelni w lutym 2018 roku.

Plik do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2017-2018 (207 KB)


Podsumowanie VII edycji – rok akademicki 2016-2017

Siódma edycja Akademii Przyszłego Menedżera została zainaugurowana spotkaniem pod hasłem „Przedsiębiorczy na studiach”, podczas którego zaprezentowano działalność funkcjonujących na WNEiZ studenckich kół naukowych oraz przedstawiono prelekcję nt. „Wsparcia młodej przedsiębiorczości w regionie” przygotowaną przez przedstawicieli torun.direct – Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Spotkanie, które odbyło się na WNEiZ w dniu 2 grudnia 2016 roku, było kolejnym wydarzeniem w ramach cyklu „Spotkania Nauki z Biznesem”.

W roku akademickim 2016-2017 zorganizowano łącznie 7 spotkań z młodzieżą, w tym 6 wykładów. Spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu i w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Ponadto w tegorocznej edycji po raz kolejny zaproszono uczniów do udziału w konferencjach: „VI Dzień Technologii Mobilnych” oraz „Dni e-Biznesu 2017”, przygotowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W ramach tych konferencji młodzież mogła uczestniczyć w obradach oraz w tematycznych warsztatach prowadzonych m.in. przez przedstawicieli największych polskich banków, a także brać udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w Regionalnych Dniach Kariery (organizowanych na UTP w Bydgoszczy i UMK w Toruniu), a także w odbywających się na WNEiZ wykładach otwartych Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Tradycyjnie szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”.

Pliki do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2016-2017 (216 KB)


Podsumowanie VI edycji – rok akademicki 2015-2016

Szósta edycja Akademii Przyszłego Menedżera została zainaugurowana dyskusją panelową pod hasłem „Przedsiębiorczość w sektorze IT” z udziałem p. Krzysztofa Jurka – Prezesa Zarządu LOGON SA oraz p. Karola Polasika – Członka Zarządu i Dyrektora ds. Rozwoju VOBACOM sp. z o.o. (moderator: dr Marcin Kuzel). Spotkanie, które odbyło się na WNEiZ w dniu 4 grudnia 2015 roku, było kolejnym wydarzeniem w ramach cyklu „Spotkania Nauki z Biznesem”.

W roku akademickim 2015-2016 zorganizowano łącznie 10 spotkań z młodzieżą, w tym 9 wykładów. Spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu i w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Ponadto w tegorocznej edycji po raz kolejny zaproszono uczniów do udziału w konferencjach: „V Dzień Technologii Mobilnych” oraz „Dni e-Biznesu 2016”, przygotowanych przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W ramach tych konferencji młodzież mogła uczestniczyć w obradach oraz w tematycznych warsztatach prowadzonych przez praktyków przedsiębiorczości i specjalistów First Data Polska SA, a także brać udział w konkursach z nagrodami. Uczniowie uczestniczyli również w spotkaniu z p. Zbigniewem Jagiełło, Prezesem Zarządu PKO BP, który w ramach cyklu Wykładów Rektorskich wygłosił prelekcję nt. „Wyzwania bankowości detalicznej”.

Tradycyjnie już szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”.

Pliki do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2015-2016 (221 KB)


Podsumowanie V edycji – rok akademicki 2014-2015

Piąta edycja Akademii Przyszłego Menedżera rozpoczęła się spotkaniem zorganizowanym pod hasłem „Przedsiębiorczość – od pomysłu do zysku”, które odbyło się na WNEiZ w dniu 30 września 2014 roku. Spotkanie to było kolejnym wydarzeniem w ramach cyklu „Spotkania Nauki z Biznesem”, a udział w nim wziął p. Artur Jabłoński, reprezentujący Exea Smart Space – inkubator nowych technologii.

W roku akademickim 2014-2015 zorganizowano łącznie 10 spotkań z młodzieżą, w tym 9 wykładów. Spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu i w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Ponadto w tegorocznej edycji APM uczniowie – nawet częściej intensywniej niż dotychczas – mieli okazję uczestniczyć w życiu Wydziału poprzez udział w szeregu konferencji, seminariów i warsztatów, do których należały:

 • międzynarodowa konferencja pn. „Inżynieria pieniądza” zorganizowana przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • warsztaty „Komunikacja – główny winowajca?” zorganizowane przez Katedrę Gospodarowania Zasobami Pracy,
 • wykład z udziałem przedstawiciela ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego nt. „Dylematy ukraińskiej transformacji: kryzys gospodarczy, dywergencja, perspektywy stabilizacji i modernizacji” zorganizowany przez Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej,
 • konferencja „Rynek nieruchomości, pracy i finansowy – kierunki rozwoju” zorganizowana przez Fundację HUTENA oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Po raz kolejny zaproszono także uczniów do udziału w konferencji „Dni e-Biznesu 2015” przygotowanej przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, w ramach której młodzież mogła uczestniczyć zarówno w obradach, jak i w tematycznych warsztatach. W tym roku udział w konferencji wzięli przedstawiciele takich instytucji, jak: Apple, BZ WBK, Bank Pekao SA, NBP, ZBP oraz szeregu innowacyjnych start-upów.

Tradycyjnie już szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanym specjalnie dla młodzieży „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”.

Pliki do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2014-2015 (215 KB)


Podsumowanie IV edycji – rok akademicki 2013-2014

Czwarta edycja Akademii Przyszłego Menedżera została zainaugurowana debatą nt. „Polska w strefie euro – wyzwania i perspektywy”, która odbyła się na WNEiZ w dniu 30 września 2013 roku.

W roku akademickim 2013-2014 zorganizowano 15 spotkań z młodzieżą, w ramach których zrealizowano 10 wykładów, 2 spotkania o charakterze wykładowo-warsztatowym, 1 warsztat, a także debatę akademicką poświęconą przyszłości strefy euro (w której udział wzięli dr Adam P. Balcerzak, dr Michał Buszko oraz dr Marcin Fałdziński).

Przygotowano także specjalne spotkanie dla uczestników Konkursu „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi” poświęcone problematyce inteligentnych specjalizacji regionalnych, na którym gościem była p. dr Małgorzata Wiśniewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po wykładzie młodzież miała także okazję odwiedzić Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu. Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy zorganizowano cykl spotkań w VI Liceum Ogólnokształcącym im. im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Ponadto w tegorocznej edycji po raz kolejny zaproszono uczniów do udziału w konferencji „Dni e-Biznesu 2014” przygotowanej przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, w ramach której młodzież mogła uczestniczyć zarówno w obradach, jak i w tematycznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów, reprezentujących takie instytucje, jak: Bank Pekao SA, satoshi.pl, Scrum Master MAiOS & Quantum, First Data Polcard, InPay.

Tradycyjnie już szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, a przede wszystkim w przygotowywanych specjalnie dla młodzieży konkursach:

 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego
 • oraz organizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursie „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi”.

W dniach 9-13 czerwca 2014 roku laureaci konkursu „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi” przebywali w Brukseli. Wycieczka została ufundowana i zorganizowana przez partnera Konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnione w konkursie zespoły zostały natomiast zaproszone do udziału w warsztatach w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu.

Pliki do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2013-2014 (220 KB)


Podsumowanie III edycji – rok akademicki 2012-2013

W roku akademickim 2012-2013 zorganizowano 12 spotkań z młodzieżą, w ramach których zrealizowano 11 wykładów, 2 warsztaty, a także 2 kolejne „Spotkania Nauki z Biznesem” (w których udział wzięli p. Rafał Warmbier, Dyrektor Generalny spółki JADE oraz p. Beata Janczarska, PR Manager w przedsiębiorstwie Budlex SA).

Spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy zorganizowano spotkanie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu.

Ponadto w tegorocznej edycji po raz pierwszy zorganizowano spotkanie młodzieży z przedstawicielami największej na świecie organizacji studenckiej AISEC, a także zaproszono uczniów do udziału w konferencji „Dni e-Biznesu 2013” przygotowanej przez studenckie koło naukowe Forum e-Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Wyjątkowym wydarzeniem w roku akademickim 2012-2013 był wykład Profesora Leszka Balcerowicza „Odkrywając wolność”, który odbył się w dniu 12 kwietnia 2013 roku w Auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie grudziądzkich szkół średnich.

Tradycyjnie już szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, który miał miejsce w dniach 6-15 grudnia 2012 roku, a przede wszystkim w przygotowywanych specjalnie dla młodzieży konkursach:

 • Regionalnym Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego
 • oraz organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursie „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi”.

W dniach 27-30 maja 2013 roku laureaci konkursu „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi” przebywali w Brukseli. Wycieczka została ufundowana i zorganizowana przez partnera Konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pliki do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2012-2013 (222 KB)


Podsumowanie II edycji – rok akademicki 2011-2012

Druga edycja Akademii Przyszłego Menedżera została zainaugurowana spotkaniem z partnerami projektu, które odbyło się na WNEiZ w dniu 3 listopada 2011 roku.

W roku akademickim 2011-2012 zorganizowano 18 spotkań z młodzieżą, w tym 12 wykładów i 3 warsztaty, a także 2 pierwsze w ramach APM „Spotkania Nauki z Biznesem” (w których udział wzięli p. Henryk Dulanowski, właściciel firmy Inter-Artic oraz p. Wojciech Grabowski, prezes przedsiębiorstwa Hydro-Vacuum SA) oraz specjalne spotkanie dla uczestników Konkursu „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi” (na którym gościem był p. dr Andrzej Potoczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w gmachu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu.

Szczególnie ważny był udział uczniów w obchodach dnia Jana Pawła II na WNEiZ (23 listopada) oraz w Festiwalu Ekonomisty, który miał miejsce w dniach 5-10 grudnia 2011 roku, a przede wszystkim w przygotowywanych specjalnie dla młodzieży konkursach:

 • „Regionalnym Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”
 • oraz organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursie „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi”.

W dniach 24-27 czerwca 2012 roku laureaci konkursu „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi” przebywali w Brukseli. Wycieczka została ufundowana i zorganizowana przez partnera Konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pliki do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2011-2012 (226 KB)


Podsumowanie I edycji – rok akademicki 2010-2011

W roku akademickim 2010-2011 zorganizowano 19 spotkań z młodzieżą, w tym 15 wykładów i 4 warsztaty, a także kilka spotkań informacyjnych na temat Wydziału, Akademii, planów i zakresu przyszłej współpracy.
Spotkania odbywały się przede wszystkim w siedzibach szkół – partnerów APM – ale także w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Szczególnie ważny był udział uczniów w Festiwalu Ekonomisty, który miał miejsce w dniach 6-11 grudnia 2010 roku, a przede wszystkim w przygotowywanych specjalnie dla młodzieży konkursach:

 • „Regionalnym Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego”
 • oraz organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursie „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi”.

W dniu 16 marca 2011 roku miało miejsce nadanie Sali nr III na WNEiZ imienia Profesora Kazimierza Sokołowskiego, a także wspomnienie i wykład o Profesorze w 110 rocznicę urodzin.

W dniach 13-16 czerwca 2011 roku laureaci konkursu „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi” przebywali w Brukseli. Wycieczka została ufundowana i zorganizowana przez partnera Konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pliki do pobrania:

Tematyka spotkań APM w roku akademickim 2010-2011 (207 KB)