AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Projekty realizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Jóźwik (b_jozwik@umk.pl)

 

Portal Funduszy Europejskich
Serwisy Programów Operacyjnych (krajowe i regionalne)

Fundusze Europejskie na UMK – regulacje wewnętrzne
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi UMK – kontakt

 

Perspektywa finansowa 2014-2020

PLANOWANE

 

REALIZOWANE

 

ZAKOŃCZONE


Perspektywa finansowa 2007-2013


Perspektywa finansowa 2004-2006