AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Projekty realizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Jóźwik (b_jozwik@umk.pl)

 

Fundusze Europejskie na UMK – regulacje wewnętrzne
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi UMK – kontakt

 


Perspektywa finansowa 2021-2027

Fundusze Europejskie 2021-2027

Zasady promocji i oznakowania projektów

 

PLANOWANE DO REALIZACJI (uszeregowane według daty zakończenia projektu)

 

REALIZOWANE (uszeregowane według daty zakończenia projektu)

 

ZAKOŃCZONE (uszeregowane według daty zakończenia projektu)

 

 


Perspektywa finansowa 2014-2020

Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Serwisy Programów Operacyjnych 2014-2020 (krajowe i regionalne)

Zasady promocji i oznakowania projektów

 

Uszeregowane według daty zakończenia projektu

 


Perspektywa finansowa 2007-2013

Uszeregowane według daty zakończenia projektu.

 


Perspektywa finansowa 2004-2006

Uszeregowane według daty zakończenia projektu.