AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

ZADANIE 18: Szkolenia z kompetencji dla kadry UMK

W ramach zadania “Szkolenia z kompetencji dla kadry UMK” przewidziane zostały:

I. Szkolenia specjalistyczne – realizowane przez WFiNS (kontakt – mgr Anna Mielczarek-Taica).
II. Ogólnouniwersyteckie szkolenia z zakresu “Zarządzanie sobą” (kompetencyjne dla kadry administracyjnej i menedżerskie dla kadry kierowniczej) – realizowane przez WNEiZ.
III. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą – realizowane przez WNEiZ oraz WPiA.
IV.  Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – realizowane przez WNEiZ.
V.  Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project management” – realizowane przez WNEiZ.
VI.  Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy – realizowane przez WPiA.
VII.  Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej – realizowane przez WPiA.
VIII. Szkolenia informatyczne i językowe dla pracowników niebędących nauczycielami – realizowane przez Dział Informatyzacji Administracji UCI (kontakt – lic. Milena Bujałkowska)
IX. Szkolenia z kompetencji miękkich – realizowane przez WNEiZ.

Niniejsza strona dotyczy szkoleń realizowanych przez WNEiZ (poz. II i IX) oraz studiów podyplomowych (poz. III-VII).

Celem Zadania jest podniesienie kompetencji zarządczych Kadry Kierowniczej UMK i Kadry Administracyjnej UMK poprzez objęcie szkoleniami lub studiami podyplomowymi łącznie 2020 osób należących do wskazanych grup w okresie do 31.12.2023.

 

Zadanie “Szkolenia z kompetencji dla kadry UMK” realizowane jest w ramach projektu “Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z306/18

Całkowita wartość projektu: 35 165 461,74 zł, w tym dofinansowanie EFS: 34 110 497,86 zł