AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

ZADANIE 18: Szkolenia z kompetencji dla kadry UMK

W ramach zadania “Szkolenia z kompetencji dla kadry UMK” przewidziane zostały:
I. Szkolenia specjalistyczne – realizowane przez WFiNS (kontakt – mgr Anna Mielczarek-Taica).
II. Ogólnouniwersyteckie szkolenia (kompetencyjne dla kadry administracyjnej i menedżerskie dla kadry kierowniczej) – realizowane przez WNEiZ.
III. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą – realizowane przez WNEiZ oraz WPiA.

Niniejsza strona dotyczy szkoleń realizowanych przez WNEiZ oraz studiów podyplomowych.

Celem Zadania jest podniesienie kompetencji zarządczych Kadry Kierowniczej UMK i Kadry Administracyjnej UMK poprzez objęcie szkoleniami lub studiami podyplomowymi łącznie 2000 osób należących do wskazanych grup w okresie do 30.09.2023.

 

Zadanie “Szkolenia z kompetencji dla kadry UMK” realizowane jest w ramach projektu “Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z306/18

Całkowita wartość projektu: 35 165 461,74 zł, w tym dofinansowanie EFS: 34 110 497,86 zł