AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

ZATWIERDZENIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH SZKOLEŃ I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

02.03.2021

Z dniem 23.02.2021 r., na podstawie Zarządzenia Nr 47 Rektora UMK, utworzone zostały studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą.

Więcej informacji na temat studiów tutaj.


17.12.2020

NCBR zatwierdziło zmiany dotyczące szkoleń w zakresie “Zarządzanie sobą”, tj. zmniejszenie liczby godzin szkoleniowych w grupie z 60 do 40 oraz zmniejszenie średniej liczebności grup szkoleniowych z 20 do 15 osób. Więcej informacji na temat szkoleń tutaj.

Ponadto NCBR wyraziło zgodę na uwzględnienie w projekcie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkołą wyższą. Więcej informacji na temat studiów tutaj.


STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADRY KIEROWNICZEJ UMK – ZAŁOŻENIA

18.05.2020

Kontynuowane są prace związane z powołaniem “Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkołą wyższą”. Po wyrażeniu zgody przez NCBR na uwzględnienie tej formy wsparcia w projekcie, ich realizacja będzie mogła rozpocząć się od roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzanie szkołą wyższą – opis studiów (417 KB)


PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAJĘĆ PIERWSZEJ EDYCJI

11.03.2020

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną informujemy, że zajęcia “Zarządzanie sobą” w ramach pierwszej edycji będą realizowane po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SZKOLENIA

03.02.2020

W okresie 12.2019 – 01.2020 prowadzony był pierwszy etap analizy zapotrzebowania na szkolenie “Zarządzania sobą”, a także wstępnie w odniesieniu do planowanej nowej formy wsparcia w postaci studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej UMK (zgłoszenia dokonywane przez kierowników jednostek).


STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADRY KIEROWNICZEJ UMK

15.01.2020

Trwają prace związane z uwzględnieniem nowej formy wsparcia w projekcie w postaci studiów podyplomowych. Studia będą skierowane do kadry kierowniczej UMK. Możliwość realizacji tej formy wsparcia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez NCBR.


OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA

07.01.2020

Opis szkolenia “Zarządzanie sobą”, dostępny jest na stronie. Program został opracowany przez pracowników WNEiZ w uzgodnieniu z Kanclerzem i był konsultowany z WFiNS.


PREZENTACJA INFORMACJI O SZKOLENIU

16.09.2019

W dniach 12-13 września 2019 r. podczas spotkania Kanclerza z kierownikami jednostek funkcjonujących na uczelni przekazana została informacja o planowanej realizacji szkoleń dla kadry administracyjnej i kierowniczej UMK z zakresu “Zarządzania sobą” wraz z podstawowymi założeniami programowo-organizacyjnymi.