AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Projekt: Kompetencje – energia dla rozwoju

Jeżeli jesteś studentką/studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu studiów stacjonarnych  kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ i chcesz zrobić karierę w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, zapraszamy Cię do udziału w projekcie, którego celemjest właśnie  przygotowanie do pracy w tym sektorze (BPO/SSC/IT).

Szacuje się, że do 2020 roku powstanie w Polsce ponad 100.000 nowych miejsc pracy w sektorze usług dla biznesu. Już teraz w Polsce mają siedziby takie firmy jak:

IBM Global Services Delivery, HP, ArcelorMittal, Asseco, Capgemini,  General Motors Centre, ING PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint-Gobain, Sii, SMS Metallurgy, Sopra Steria, Teleperformance Polska, Unilever Poland Services, Wipro IT Services

Średnie zarobki z tym sektorze w tym sektorze wynoszą 3500-4500 PLN (brutto) dla osób zaczynających pracę, a z 3 letnim doświadczeniem rosną do 8000 PLN (brutto).

Bezpłatny udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez firmy z sektora nowoczesnych usług.

W ramach projektu studenci wezmą udział w:

Już dziś daj się poznać Twojemu przyszłemu pracodawcy!

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt:

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału Kandydatów w Projekcie odbywa się dwufazowo.

W pierwszej fazie zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie w wersji  papierowej pierwszej deklaracji uczestnictwa (dostępna w Biurze  Projektu – p. 37A, w Teczce Projektu na Portierni Wydziałowej oraz na
Stronie Wydziałowej projektu. Termin złożenia deklaracji w wersji papierowej mija 24. października 2018r. Deklaracje można składać w Teczce Projektu na Portierni (szafka  Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem).

W drugiej fazie, po otrzymaniu od koordynatora projektu informacji drogą e-mailową, zgłoszeni uczestnicy otrzymają bezpośrednio link do deklaracji uczestnictwa on-line w Systemie Badań Ankietowych UMK,
który będzie aktywny w terminie trwania rekrutacji na daną edycję projektu.

Termin złożenia deklaracji w wersji elektronicznej mija 31. października 2018r.

Zobacz więcej: