AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Proces akredytacyjny WNEiZ

Aktualności
Etapy procesu akredytacyjnego
Kalendarium
Standardy Akredytacji
Zespół ds. Akredytacji
Katedralni Koordynatorzy
Komisja ds. Akredytacji AACSB

 

04.10.2023

W dniu 4 października 2023 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyło się spotkanie Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego AACSB na Europę, Bliski Wschód i Afrykę – Ronalda Tuningę z przedstawicielami naszego Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB. Ronald Tuninga opowiadał o historii i rozwoju Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) na przestrzeni ostatnich lat. Zaznaczał także, jaka wizja, misja i wartości przyświecają tej organizacji. Poruszył także trzy kluczowe aspekty, na jakie zwrócić uwagę muszą organizacje członkowskie oraz organizacje ubiegające się o członkostwo w AACSB, a mianowicie czym jest dla nas odpowiednia edukacja biznesowa, odpowiedni research oraz w jaki sposób oddziałujemy na społeczeństwo.

Nasz gość wziął również udział w uroczystej wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2023/24, podczas której wygłosił przemówienie, w którym z okazji 550. rocznicy narodzin patrona naszego Uniwersytetu – Mikołaja Kopernika nawiązał do studiów oraz wszechstronnej wiedzy tego wielkiego uczonego. Ronald Tuninga zachęcał również obecnych na inauguracji studentów, aby swoimi napędzani swoimi ambicjami dążyli do zostania współczesnym człowiekiem renesansu, tzw. „Kopernikiem 2.0.”, gdyż globalne wyzwania (zmiany klimatyczne, gwałtowny rozwój technologiczny, niestabilna sytuacja geopolityczna, kryzys demograficzny) przed którymi stoimy jako społeczeństwo, wymagają od nas wszystkich właśnie takiej multidyscyplinarności.

09.09.2022

W dniu 7 września 2022 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania gościła Liesbeth Opdenacker – Koordynator ds. Jakości w YUFE Alliance z Uniwersytetu w Antwerpii.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami naszego Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB – dr Dorotą Górecką, dr Barbarą Jóżefowicz oraz mgr Barbarą Jóźwik, a także z dr Aranką Ignasiak-Szulc – Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju WNEiZ, oraz z dr hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK – Przewodniczącym Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia UMK.

W trakcie spotkania wymieniliśmy się doświadczeniami w zakresie akredytacji AACSB, a także akredytacji AMBA i EQUIS.

23.06.2022

W dniach 22-23 czerwca 2022 roku prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej ‘Ekonomia i Finanse’ WNEiZ, wzięła udział w konferencji AACSB International Annual Accreditation Conference: Europe, Middle East and Africa. W trakcie konferencji prof. Osińska odebrała certyfikat potwierdzający uzyskanie reakredytacji AACSB przez WNEiZ.

Na zdjęciu (od lewej): prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej ‘Ekonomia i Finanse’ (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Caryn L. Beck-Dudley, President and Chief Executive Officer (AACSB International), dr hab. Igor Postuła, prof. UW, Prodziekan ds. Rozwoju (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maciej Szymczak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Na zdjęciu (od lewej): prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej ‘Ekonomia i Finanse’ (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Igor Postuła, prof. UW, Prodziekan ds. Rozwoju (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski), Tim Mescon, Executive Vice President and Chief Officer, Europe, the Middle East, and Africa (AACSB International), prof. dr hab. Maciej Szymczak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Marine Condette, Senior Accreditation & Member Services Manager (AACSB International)

Na zdjęciu (od lewej): prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej ‘Ekonomia i Finanse’ (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Michael Bryant, Mentor WNEiZ z ramienia AACSB

09.02.2022

W dniu 8 lutego 2022 Zarząd AACSB zatwierdził decyzję Komitetu ds. Ciągłego Doskonalenia AACSB z 26 stycznia 2022 o przyznaniu reakredytacji dla WNEiZ UMK. Wydział otrzymał przedłużenie akredytacji na kolejny okres, do roku akademickiego 2025/2026.

Obecnie akredytację AACSB posiada około 5% najlepszych szkół biznesu na świecie: łącznie 926 instytucji z 60 krajów, w tym tak renomowane uczelnie, jak Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, London Business School. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK jest jedną z dwóch uczelni w Polsce posiadających tę akredytację, w tym jedyną uczelnią publiczną.

Przedłużenie okresu obowiązywania akredytacji AACSB (WNEiZ UMK po raz pierwszy akredytację otrzymał w 2015 roku) to wynik długoletniego i angażującego społeczność akademicką procesu dostosowania się do 15 standardów AACSB, skupionych m.in. na zarządzaniu strategicznym, innowacjach, standardach nauczania, zaangażowaniu pracowników i studentów w życie akademickie oraz rozwój ich karier zawodowych. Wpływa to na fakt, że akredytacja AACSB jest wyjątkowo wysoko ceniona zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i biznesowym, zwiększając tym samym przewagę konkurencyjną absolwentów akredytowanych uczelni na rynku pracy.

Więcej informacji oraz pełna lista uczelni, którym przedłużono akredytację AACSB

20.04.2021

Komitet ds. Ciągłego Doskonalenia AACSB (Continuous Improvement Review Committee) przychylił się do rekomendacji Komisji Oceniającej, sformułowanej po listopadowej wizycie, utrzymując akredytację dla WNEiZ. Oznacza to, że nadal jesteśmy członkami elitarnego grona uczelni akredytowanych przez AACSB.
Kolejnym etapem procesu reakredytacyjnego jest odniesienie się przez Wydział do uwag Komitetu sformułowanych na bazie rekomendacji Komisji Oceniającej.

10.04.2021

W dniach 6-9 kwietnia 2021 roku dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju WNEiZ, wzięła udział w konferencji AACSB International Conference and Annual Meeting.

20.11.2020

W dniach 15-17 listopada 2020 roku na WNEiZ odbyła się wizyta Komisji Oceniającej z ramienia AACSB (Peer Review Team – PRT) w składzie Pan Profesor Thomas Cleff (Dziekan, Business School, Pforzheim University, Niemcy), Pan Profesor Bruno Neil (Dyrektor Generalny, La Rochelle Business School, Excelia Group, Francja) oraz Pani Profesor Metka Tekavčič (Dziekan, Faculty of Economics, University of Ljubljana, Słowenia). Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wizyta odbyła się w formie on-line. Członkowie Komisji podkreślali naszą gościnność, organizację oraz atmosferę panującą na Wydziale.

09.10.2020

We wrześniu 2020 roku został przesłany do AACSB International opracowany przez WNEiZ “CIR Report” (AACSB Accreditation Continuous Improvement Review Report).

26.06.2020

W dniach 9 i 26 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie online z Przewodniczącym Komisji Oceniającej, prof. Thomasem Cleffem. Celem spotkania było zapoznanie prof. Cleffa ze specyfiką funkcjonowania Wydziału oraz przygotowanie do listopadowej wizyty (Continuous Improvement Review Visit).

20.05.2020

W dniach 9 i 26 czerwca 2020 roku planowane jest spotkanie z Przewodniczącym Komisji Oceniającej, prof. Thomasem Cleffem. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną odbędzie się ono w formie on-line.

06.12.2019

W dniu 26 listopada 2019 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania gościły mgr Aleksandra Dajerling – Koordynator ds. Akredytacji Międzynarodowych oraz dr Agata Maćków-Wojciechowska – Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z członkami naszego Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB, w trakcie którego ponownie wspieraliśmy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w zakresie akredytacji AACSB poprzez  dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem w tej kwestii. Nasi goście wyrazili podziękowanie za rzeczową wymianę doświadczeń i współpracę.

Akredytacja AACSB przekłada się m.in. na umiędzynarodowienie oraz wzmocnienie jakości na uczelni, dlatego to dla nas duża satysfakcja, że mamy wpływ na sytuację szkolnictwa wyższego w Polsce.

30.10.2019

W dniu 17 października 2019 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania gościła Pani prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie pani Prorektor z członkami Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB, w trakcie którego dzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem odnośnie do procesu akredytacji AACSB. Pani Prorektor wyraziła podziękowanie za owocne spotkanie i wymianę poglądów, a także uznanie za nasze zaangażowanie.

17.06.2019

W czerwcu 2019 została wyznaczona Komisja Oceniająca (PRT) oraz termin wizyty reakredytacyjnej. Odbędzie się ona w terminie 15-17 listopada 2020 r. Komisja będzie składać się z niżej wskazanych osób:

Thomas Cleff (Przewodniczący), Dziekan Business School Pforzheim University, Niemcy

Bruno Neil, Dyrektor Generalny Excelia Group La Rochelle Business School, Francja

Metka Tekavčič, Dziekan Faculty of Economics University of Ljubljana, Słowenia

20.12.2018

W dniu 18 grudnia 2018 roku dr Dorota Górecka oraz mgr Barbara Jóźwik z Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB wraz z dr hab. Jerzym Boehlke, prof. UMK – Dziekanem WNEiZ wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej”.

W trakcie spotkania podzieliliśmy się doświadczeniami zdobytymi w procesach uzyskiwania akredytacji międzynarodowych AACSB i AMBA.

Projekt „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej” jest realizowany w okresie 12.2018-05.2019 w ramach programu MNiSW „Strategia Doskonałości – Uczelnia  Badawcza”. Realizacja projektu ma pomóc w uzyskaniu przez UMK statusu uczelni badawczej.

30.08.2018

W lipcu 2018 WNEiZ złożył wniosek do AACSB inicjujący procedurę reakredytacji (Continuous Improvement Review (CIR) Business Application). Wniosek został zaakceptowany przez AACSB na początku sierpnia 2018.

03.10.2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 25 września 2017 r. zatwierdził do finansowania, rekomendowane przez Zespół do oceny wniosków uczelni w ramach projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, 53 wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne.

Wśród rekomendowanych do finansowania znalazł się projekt Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na reakredytację AACSB.

Projekt “Akredytacje zagraniczne” jest realizowany przez MNiSW w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni.

10.01.2016

W dniach 7-10 stycznia 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania gościł Pan Michael Bryant, Dziekan Groupe ESC Clermont, Graduate  School of Management w Clermont-Ferrand we Francji, pełniący funkcję Mentora Wydziału z ramienia AACSB w procesie akredytacji.

W ramach wizyty Mentor odbył spotkanie z władzami Wydziału i członkami Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB, jak również wziął udział we wręczeniu dyplomów absolwentom WNEiZ. W trakcie uroczystości dziekan Wydziału, prof. dr hab. Józef Stawicki, wręczył Panu Bryantowi medal za zasługi dla rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uchwałę w sprawie przyznania medalu Rada Wydziału podjęła w dniu 18 listopada 2015 roku.

01.10.2015

Podczas uniwersyteckiej inauguracji nowego roku akademickiego w dniu 1 października 2015 roku Pan Timothy S. Mescon (wiceprezes i główny dyrektor na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę AACSB International) wręczył prof. dr hab. Józefowi Stawickiemu, Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji AACSB

12.08.2015

Zgodnie z decyzją Komitetu ds. Wstępnej Akredytacji (Initial Accreditation Committee) z dnia 5 sierpnia 2015 roku, ratyfikowaną przez Zarząd AACSB w dniu 12 sierpnia 2015 roku, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jako pierwsza i jedyna uczelnia publiczna w Polsce otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat.

13.05.2015

W dniach 10-13 maja 2015 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyła się wizyta Komisji Oceniającej z ramienia AACSB (Peer Review Team – PRT) w składzie Pani Profesor Joyce J. Elam (Dziekan University College, Florida International University), Pan Profesor Jacob Chacko (Dziekan College of Business Administration, Abu Dhabi University) oraz Pan Profesor Rudy Martens (Dziekan Wydziału Ekonomii Stosowanej, University of Antwerp). Wizyta ta przebiegła pomyślnie a członkowie Komisji podkreślali naszą gościnność oraz atmosferę panującą na Wydziale.

15.03.2015

W lutym 2015 roku został przesłany do AACSB International opracowany przez WNEiZ “Raport Samooceny” (AACSB Accreditation Self-Evaluation Report).

12.01.2015

Pod koniec grudnia 2014 roku został określony pełen skład Komisji Oceniającej (Peer Review Team – PRT) dla naszego Wydziału.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Profesor Joyce J. Elam, Dziekan University College, Florida International University.

Dwaj pozostali członkowie PRT to Pan Profesor Jacob Chacko, Dziekan College of Business Administration, Abu Dhabi University oraz Pan Profesor Rudy Martens, Dziekan Wydziału Ekonomii Stosowanej, University of Antwerp.

Wizyta PRT odbędzie się w dniach 10-13 maja 2015 roku.

15.05.2014

W dniu 2 maja 2014 roku Komitet ds. Wstępnej Akredytacji AACSB International (Initial Accreditation Committee) zaakceptował drugie opracowane przez WNEiZ sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2014).

05.03.2014

W dniu 1 marca 2014 roku zostało przesłane do AACSB International drugie opracowane przez WNEiZ sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2014).

16.12.2013

W dniach 9-10 grudnia 2013 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz ostatni przed wizytą Komisji Akredytacyjnej AACSB gościł Pana Michaela Bryanta, Dziekana Groupe ESC Clermont, Graduate  School of Management w Clermont-Ferrand we Francji, pełniącego funkcję Mentora WNEiZ z ramienia AACSB.

W trakcie swej wizyty Mentor odbył wiele interesujących spotkań z władzami Uniwersytetu i Wydziału, członkami Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB, pracownikami naukowymi i administracyjnymi oraz studentami WNEiZ.

Pomyślny przebieg rozmów, rzetelna realizacja piątego (z siedmiu) etapu procesu akredytacyjnego, a przede wszystkim pozytywna opinia Mentora napawają optymizmem i wskazują, iż w najbliższych dwóch latach WNEiZ ma bardzo duże szanse na uzyskanie międzynarodowej akredytacji AACSB. Warto jednocześnie podkreślić, iż WNEiZ – jako jednostka UMK – może być pierwszą uczelnią publiczną w Polsce posiadającą tę prestiżową akredytację.

08.04.2013

W dniu 5 kwietnia 2013 roku Komitet ds. Wstępnej Akredytacji AACSB International (Initial Accreditation Committee) zaakceptował przygotowane przez WNEiZ sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2013).

11.02.2013

W dniu 8 lutego 2013 roku zostało przesłane do AACSB International przygotowane przez WNEiZ sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2013).

03.12.2012

W dniach 28-29 listopada 2012 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gościł Pana Michaela Bryanta, Dziekana Groupe ESC Clermont, Graduate  School of Management w Clermont-Ferrand we Francji, pełniącego funkcję Mentora WNEiZ z ramienia AACSB.

W trakcie swej wizyty Mentor odbył wiele interesujących spotkań z władzami Uniwersytetu i Wydziału, członkami Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB, pracownikami naukowymi i administracyjnymi oraz studentami WNEiZ.

Pomyślny przebieg rozmów, rzetelna realizacja piątego (z siedmiu) etapu procesu akredytacyjnego, a przede wszystkim pozytywna opinia Mentora napawają optymizmem i wskazują, iż  w horyzoncie 2-3 lat WNEiZ ma duże szanse na uzyskanie międzynarodowej akredytacji AACSB. Warto jednocześnie podkreślić, iż WNEiZ – jako jednostka UMK – może być pierwszą uczelnią publiczną w Polsce posiadającą tę prestiżową akredytację.

01.10.2012

W dniu 28 września 2012 roku – na spotkaniu studentów I roku I stopnia z Panem drem Zdzisławem Markuszewskim, Prodziekanem ds. Studentów – został zainaugurowany cykl spotkań informujących studentów Wydziału o realizowanym na WNEiZ procesie ubiegania się o międzynarodową akredytację AACSB.

21.07.2012

W dniu 20 lipca 2012 roku w głównym holu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odsłonięto tablicę prezentującą misję naszego Wydziału:

„Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy, bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach.”

30.04.2012

W kwietniu 2012 roku Komitet ds. Wstępnej Akredytacji AACSB International (Initial Accreditation Committee) zaakceptował przygotowany przez WNEiZ Plan Dostosowania się do Standardów (Standards Alignment Plan Implementation Report 2012).

28.02.2012

W lutym 2012 roku Komitet Preakredytacyjny AACSB International (PreAccreditation Committee) zaakceptował przygotowany przez WNEiZ Plan Dostosowania się do Standardów (Standards Alignment Plan).