AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Przydatne dokumenty, opłaty i wzory podań

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Czesne i inne opłaty za studia niestacjonarne

Studia doktoranckie

Opłaty za studia doktoranckie