AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zajęcia warsztatowe dla studentów WNEiZ kształcące kompetencje

Zadanie 20 “Zajęcia warsztatowe dla studentów WNEiZ kształcące kompetencje” realizowane jest w ramach projektu “Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z306/18

Całkowita wartość projektu: 35 165 461,74 zł, w tym dofinansowanie EFS: 34 110 497,86 zł

 

Moduł: podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju


GRUPA DOCELOWA

Warsztaty skierowane są do studentów II lub III roku studiów I stopnia lub I lub II roku studiów II stopnia na jednym z kierunków oferowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tj.:
– economics;
– ekonomia;
finanse i rachunkowość;
komunikacja i psychologia w biznesie;
logistyka;
– matematyka i ekonomia;
– management;
zarządzanie.

UWAGA: warsztaty prowadzone w języku polskim.

W warsztatach może wziąć udziału osoba, która skorzystała ze wsparcia w ramach projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”, przy czym wsparcie to musi dotyczyć innego zakresu niż działania w ramach zadania 20 oraz osoba ta ukończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Osoba korzystająca z jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach projektu w trakcie rekrutacji do zadania 20 może być przyjęta do udziału w zadaniu 20, przy czym pierwszeństwo przyjęcia/ udziału mają osoby, które nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu, a następnie osoby, które spełniają warunek określony w zdaniu pierwszym.

UWAGA: osoba, która brała udział w warsztatach w ramach zadania 20 w pierwszej edycji (semestr letni 2022/2023) może wziąć udział w warsztatach w edycji drugiej (semestr zimowy 2023/2024), przy czym pierwszeństwo przyjęcia/ udziału mają osoby, które nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu, a następnie osoby, które ukończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

Osoba, która wzięła udział w pierwszej edycji w warsztatach z Excela, nie może wziąć udziału w warsztatach z Excela w drugiej edycji, natomiast może skorzystać z pozostałych warsztatów, tj.:

 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu zapełnienia miejsc szkoleniowych na dane warsztaty.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach (imię i nazwisko, kierunek, rok studiów, nazwa warsztatów) należy przesyłać na adres hannaol@umk.pl

deklaracja udziału w projekcie (131 KB)

oświadczenie obowiązek informacyjny (144 KB)

formularz zgłoszeniowy 2023.10 (182 KB)

 


Warsztaty dostępne w ramach zadania

1) edycja 2022/2023 (semestr letni)

2) edycja 2023/2024 (semestr zimowy)

 


Biuro Zadania

lic. Hanna Olkiewicz – Ekspert merytoryczny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
pok. 44A
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 48 94
e-mail: hannaol@umk.pl

mgr Barbara Jóźwik – Kierownik Zadania

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
pok. 34
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 48 92; kom. 693371981
e-mail: b_jozwik@umk.pl