AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O innowacjach przynoszących korzyści dla środowiska

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. dr hab. Maciej Zastempowski, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem opublikował nowy artykuł w renomowanym czasopiśmie Renewable and Sustainable Energy Review. 

W poprzednich latach przeprowadzono wiele badań mających na celu określenie uwarunkowań ekoinnowacji. W większości opracowań ekoinnowacje analizowano na poziomie ogólnym. Z punktu widzenia zmian klimatycznych i dążenia do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz celów Europejskiego Zielonego Ładu szczególnie istotna wydaje się kwestia innowacji zastępujących udział energii z paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii w Unii Europejskiej. Opublikowany artykuł, korzystając z systematycznego przeglądu literatury, analizuje kluczowe czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej w celu tworzenia innowacji przynoszących korzyści dla środowiska oraz szacuje wpływ tych czynników na wprowadzanie innowacji, które zastępują udział energii z paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. W szczególności, korzystając z modelu regresji logistycznej, analizuje mikrodane z trzynastu państw członkowskich Unii Europejskiej zebrane podczas badania Community Innovation Survey 2014 roku. Efekty pokazują, że sześć z siedmiu ocenianych czynników pozytywnie wpływa na wprowadzanie innowacji, które zastępują energię z paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Są nimi: wysokie koszty energii, spodziewane w przyszłości przepisy dotyczące ochrony środowiska lub podatki, istniejące podatki lub opłaty środowiskowe, rządowe dotacje, subsydia lub inne zachęty finansowe dla innowacji środowiskowych, obecny lub spodziewany popyt rynkowy na innowacje środowiskowe oraz dobrowolne działania lub inicjatywy na rzecz dobrych praktyk środowiskowych w sektorze.

Link do artykułu

Czasopismo Renewable and Sustainable Energy Review znajduje się w czołówce czasopism naukowych - jego Impact Factor wynosi 16.799, na liście MNiE punktowane jest na 200 pkt, zaś w bazie Scopus znajduje się w Q1 - Top Ten (97%) . 

pozostałe wiadomości