AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ambasadorem Kongresów Polskich

Zdjęcie ilustracyjne
dr Krzysztof Celuch fot. fotograficznie.pl

Kapituła Programu AKP wybrała 4 nowych Mecenasów Kongresów Polskich oraz 21  Ambasadorów Kongresów Polskich. Tytuł ten uzyskał dr Krzysztof Celuch z Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne głosowanie Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich odbyło się korespondencyjne. Głosy zostały z złożone do Sekretariatu Programu (PCB POT), a następnie zbiorczo potwierdzone podczas spotkania online przeprowadzonego w dniu 2 czerwca br.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Równolegle do Programu Ambasadorów Kongresów Polskich działają Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów, których celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń do miast i regionów objętych działaniem klubu.

Tytułem Ambasadora Kongresów Polskich wyróżniane są osoby, które aktywnie promują Polskę, jako miejsce organizacji spotkań i konferencji poprzez aktywną działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach.

Warunkiem otrzymania honorowego tytułu Ambasadora Kongresów jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie Kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski. Działalność na rzecz organizowania wydarzeń w Polsce nie może jednak wynikać bezpośrednio z obowiązków zawodowych kandydata.

Szczegółowa lista laureatów dostępna jest na stronie Polskiej Organizacji Turustycznej.

pozostałe wiadomości