AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagrodzeni za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Anna Jaszczuk, Dział Promocji i Informacji UMK

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

Publikacje 200-punktowe:

  • Dr hab. Michał Bernard Pietrzak, prof. UMK - "The application of Local Indicators for Categorical Data (LICD) to explore spatial dependence in archaeological spaces". Czasopismo "Journal of Archaeological Science";

Publikacje 140-punktowe:

  • Dr Marcin Fałdziński, dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK, dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK - "Forecasting volatility of energy commodities : comparison of GARCH models with support vector regression". Czasopismo "Energies";

Publikacje 100-punktowe:

  • Dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK, dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK - "The impact of quality of interpersonal relationships at work on self-assessment of psychosomatic well-being : results from a study of employees in Poland". Czasopismo "European Research Studies Journal";
  • Dr Katarzyna Goldmann, dr Aleksander Zawadzki - "Sectoral analysis of companies in the electronic games industry listed in Warsaw Stock Exchange". Czasopismo "European Research Studies Journal";
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska, prof. dr hab. Tadeusz Kufel, dr hab. Jacek Kwiatkowski, prof. UMK  - "Narrow money demand in Indonesia and in other transitional economies: model selection and forecasting". Czasopismo "European Research Studies Journal";
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska - "Students' attitudes towards savings and investment: the case of Poland". Czasopismo "European Research Studies Journal";

Lista wszystkich nagrodzonych dostępna jest na Portalu Informacyjnym UMK.

pozostałe wiadomości