AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ocena zajęć dydaktycznych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

22 czerwca zostały otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2019/2020.

Studenci biorący udział w badaniu oceniają pracę wykładowców akademickich oraz mogą sformułować własne komentarze dotyczące zajęć, w których uczestniczyli, w tym także wykładów i ćwiczeń prowadzonych zdalnie. Badanie jest całkowicie anonimowe.

Informacja zwrotna umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.

Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS. Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 15 października 2020 r.

pozostałe wiadomości