AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

"Poznajmy się" z IDUB - seminarium naukowe

Zdjęcie ilustracyjne

4 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w sali III odbędzie się pierwsza edycja Seminarium Naukowego "Poznajmy się". Celem spotkań będzie podzielenie się tematyką realizowanych badań oraz poszukiwanie interdyscyplinarnych powiązań inspirujących do podejmowania wspólnych projektów.

Toruńskie Centrum Doskonałości IMSErt ma być rozsadnikiem nowych idei oraz nowych sposobów uprawiania humanistyki i nauk społecznych, w silnym powiązaniu z nauką światową. Wśród licznych planowanych inicjatyw Centrum znajduje się powołanie Foresight Lab, które będzie zajmowało się prognozowaniem przyszłości w bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w perspektywie międzynarodowej.

W ramach Centrum realizowanych będzie pięć tematów wiodących:

  1. Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective
  2. People, Space and Environment
  3. Evolution of Communication Systems
  4. Knowledge Complexity and Memory
  5. Sustainable Development and the Society of the Future

Esencją funkcjonowania Toruńskiego Centrum Doskonałości IMSErt będzie zachęcanie pracowników Uniwersytetu do realizowania swoich projektów we współpracy z Centrum, jak również do realizowania niezależnych projektów interdyscyplinarnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

By stało się to możliwe, zostało powołane do życia Seminarium Naukowe „Poznajmy się”. Jego idea opiera się na prezentowaniu na każdym spotkaniu zainteresowań badawczych i projektów realizowanych przez uczonych reprezentujących dwie wybrane dyscypliny naukowe wchodzące w skład Centrum. 

Wystąpią na nim:

  1. Zespół w składzie Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński, Roland Muehlenbernd – Center for Language Evolution Studies – z prezentacją pt. A cost-benefit approach to linguistic politeness;
  2. Zespół w składzie Aldona Glińska-Neweś, Joanna Górka, Andrzej Lis – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – z prezentacją pt. Positive and negative organisational behaviors.

Język obrad: polski i angielski.

Seminaria będą odbywały się raz w miesiącu. Kolejne spotkanie planowane jest na 22 stycznia 2020 (data może ulec zmianie), a wystąpią na nim zespoły reprezentujące psychologię i geografię społeczną.

Plakat wydarzenia

Celem Toruńskiego Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt – Interacting Minds, Societies, Environments) jest przekraczanie granic tradycyjnie, ideograficznie (opisowo) pojętej humanistyki i nauk społecznych w kierunku badań pionierskich, analiz big data, ilościowych i eksperymentalnych badań skupionych na nomotetycznym (tj. dążącym do formułowania prawidłowości i praw) wyjaśnieniu procesów kulturowych. Innymi słowy: chodzi o takie sposoby uprawiania oraz myślenia o humanistyce i naukach społecznych, które tworzą projekty prawdziwie interdyscyplinarne – we współpracy i połączeniu z innymi naukami, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym m.in. narzędzi humanistyki cyfrowej i eksperymentalnej. Centrum stwarza możliwość realizacji innowacyjnych projektów badawczych, na które wcześniej nie było miejsca. Wśród dyscyplin, które są w Centrum reprezentowane, znajdują się: językoznawstwo, archeologia, psychologia, geografia społeczna, studia środowiskowe, ekonomia i finanse, zarządzanie i in.

pozostałe wiadomości