AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wspomnienie prof. Sudoła w "Głosie uczelni"

Zdjęcie ilustracyjne
prof. Stanisław Sudoł fot. Andrzej Romański

W kwietniowym numerze "Głosu uczelni" ukazało się wspomnienie zmarłego w styczniu br. prof. dr. hab. dr. hc Stanisława Sudoła autorstwa dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego, prof. UMK.

Prof. dr hab. dr hc Stanisław Sudoł zmarł 29 stycznia 2020 roku w wieku 92 lat. Był ekonomistą, współtwórcą Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK (przekształconego w 1993 r. w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) i jego dziekanem w latach 1976-1980. Urodził się w 1928 r., dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1954 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stopień doktora  - w 1961 r., a doktora habilitowanego w 1972 r. Od 1990 r. był profesorem zwyczajnym. Pracę na UMK prof. Sudoł rozpoczął w 1970 r., w latach 1982-84 reprezentował Uczelnię w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez 23 lata był członkiem Senatu UMK (1975-98). Biogram prof. Sudoła

Jak czytamy we wspomnieniu:

Profesor był wybitnym uczonym i badaczem. Pozostawił bogaty i niezwykle cenny dorobek naukowy. Był zdolnym organizatorem, oddanym pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wszystkich instytucji , w których przyszło mu pracować, uznanym działaczem gospodarczym. Był znakomitym nauczycielem akademickim. Nie bez racji mówi się, że najpełniej wartość życia nauczyciela ukazują jego uczniowie. Profesor Sudoł miał wielu uczniów, dużo z nich poszło w ślady Mistrza, stając się kontynuatorami Jego dociekań badawczych i cenionym i nauczycielami. Prowadził badania kierując zespołami naukowo - badawczymi i w ten sposób pozostawił po sobie w Toruniu znaną szkołę badawczą.

Cały tekst autorstwa dr. hab. Włodzimierza Karaszewskiego, prof. UMK można znaleźć pod tym linkiem. 

 

pozostałe wiadomości