AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O ekonomii międzynarodowo

Zdjęcie ilustracyjne
W wykładach z serii „International Fall Lectures” na Western Caspian University w Baku corocznie bierze udział liczne grono słuchaczy. fot. Nadesłane.

Prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Ekonomia i Finanse oraz dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju naszego Wydziału wygłosiły cykl otwartych wykładów w ramach serii „International Fall Lectures”, odbywającej się corocznie w School of Economics and Business Western Caspian University w Baku (Azerbejdżan). Wizyta odbywa się w dn. 16.10 – 20.10.2023, a jej program zakłada także standardowe zajęcia dla studentek i studentów tamtejszej uczelni.  

Tematyka wykładów wygłoszonych przez prof. dr hab. Magdalenę Osińską dotyczyła prognozowania gospodarczego w praktyce oraz przemian gospodarczych w Polsce. Dr Aranka Ignasiak-Szulc w swoich wystąpieniach skupiła się z kolei na ekonomicznych i społecznych konsekwencjach wojny w Ukrainie z perspektywy Polski oraz pozytywnym wpływie społecznym uczelni z perspektywy szkoły biznesu akredytowanej przez AACSB.

Prócz wykładów, przedstawicielki naszego Wydziału odbędą także szereg spotkań ze studentkami i studentami oraz pracowniczkami i pracownikami goszczącego uniwersytetu. Podczas odbytych już spotkań z władzami uczelni poruszono tematy zacieśnienia współpracy naukowej i dydaktycznej oraz pracowano nad opracowaniem aplikacji wniosku projektowego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.

Wizyta finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu ERASMUS+.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.