AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zasady składania podań/wniosków

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

Informujemy, że w związku z obowiązkiem posiadania w teczce studenta oryginałów podań będących przedmiotem postępowania administracyjnego, wszystkie podania/wnioski dot. skreśleń, powtarzań i warunków muszą być dostarczone do dziekanatu jako oryginały. Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać na adres Wydziału do dnia 27 września br. 

Jednocześnie przypominamy, że przebywając na terenie Wydziału, należy przestrzegać reżimu sanitarnego - obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego.

pozostałe wiadomości