AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wyróżniona za prezentację konferencyjną

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane.

Dr Dorota Górecka z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii, podczas XL Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych", otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację konferencyjną.

Dr Dorota Górecka zaprezentowała referat pt. "Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce - analiza wielokryterialna". Koferencja Naukowa  im. Profesora Władysława Bukietyńskiego "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych" od lat stanowi forum prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie matematycznego modelowania problemów decyzyjnych oraz zastosowań badań operacyjnych w praktyce gospodarczej. 

Dr Dorota Górecka jest pracownikiem Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii oraz przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Akredytacji AACSB. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach operacyjnych i wspomaganiu decyzji, w szczególności na wielokryterialnym wspomaganiu decyzji, analizie werbalnej, podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności i ryzyka oraz badaniu wrażliwości i odporności uzyskiwanych rozwiązań. W warstwie aplikacyjnej obejmują zastosowanie analizy wielokryterialnej m.in. w procesie podejmowania decyzji dotyczących ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, w zarządzaniu środowiskiem i negocjacjach, a także do oceny projektów i organizacji charytatywnych. Dr Dorota Górecka jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz wielu wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, za które była kilkukrotnie nagradzana.

pozostałe wiadomości