AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Święto Uniwersytetu 2022

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Jacek Smarz

Nadanie profesorowi Martinowi Kramerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uświetniło obchody Święta Uniwersytetu, które uczelnia celebruje 19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona. Tegoroczne uroczystości odbyły się w formule hybrydowej.

Obchody Święta Uniwersytetu rozpoczęły się tradycyjnie złożeniem kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w 549. rocznicę urodzin patrona uniwersytetu. Następnie uroczystości przeniosły się do Auli UMK. W związku z sytuacją epidemiczną stacjonarnie mogło uczestniczyć w nich tylko wąskie grono gości, wszyscy zainteresowani przebiegiem Święta mogli śledzić transmisję na stronach UMK TV:

- Tegoroczne Święto otwiera czas przygotowań do czekającej nas dokładnie za rok okrągłej, 550. rocznicy urodzin naszego patrona – podkreślił JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala w swoim wystąpieniu. - Przyszły rok będzie czasem, w którym szczególnie mocno przypominać będziemy dziedzictwo Mikołaja Kopernika, w tym jego przesłanie, które stało się dewizą toruńskiego uniwersytetu: Veritas in omnibus quaerenda est – We wszystkim szukać prawdy.

Fot. Jacek Smarz

Rektor przypomniał również cele, które stawia przed sobą UMK, a które precyzyjnie wytycza Strategia Uniwersytetu na najbliższe lata. – Strategia kładzie silny nacisk na rozwój naszego potencjału naukowego – mówił rektor. - We współczesnym świecie uniwersytety muszą już nie tylko prowadzić badania na najwyższym poziomie, lecz także szybko i skutecznie reagować na pojawiające się wyzwania społeczne. Trwający wciąż okres pandemii pokazał to w jednoznaczny sposób.

Szczególny punkt programu Święta stanowiło nadanie godności doktora honoris causa prof. Martinowi Kramerowi z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen. Najwyższe wyróżnienie akademickie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał prof. Martinowi Kramerowi w dowód uznania dla jego wkładu w rozwój nowoczesnych technik obrazowania i europejskiej edukacji weterynaryjnej oraz za krzewienie wiedzy i umiejętności praktycznych. Sylwetkę prof. Kramera przedstawił dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych prof. dr hab. Werner Ulrich, a laudatio wygłosił promotor doktoratu prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK.

Tego dnia poznaliśmy również laureata tegorocznej Nagrody Naukowej "Ratio et Spes", którym został prof. Matthew Hanley, niezależny naukowiec, autor prac o tematyce związanej ze zdrowiem publicznym, bioetyką, religią i kulturą.

Kolejnymi Ambasadorami UMK zostali Dariusz Jasiński, międzynarodowy sędzią halowej piłki siatkowej oraz piłki siatkowej osób z niepełnosprawnością oraz Justyna Sobczyk, reżyserka, pedagożka teatru, założycielka Teatru 21. Tytuły Ambasadora UMK, przyznawane są absolwentom ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej, promującym uniwersytet w swojej codziennej działalności.

Podczas obchodów Święta nastąpiło także przekazanie dyplomów nowym doktorom habilitowanym oraz promocja doktorska z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek poszczególnych dziedzin, którzy złożyli ślubowanie w imieniu wszystkich doktorów.

Uroczystości towarzyszyło wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień - zarówno państwowych, jak i uniwersyteckich.

Medale za zasługi położone dla rozwoju Uczelni odebrali: prof. dr hab. Ralph Schattkowsky z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, kwestor UMK Sławomir Głowacki oraz Barbara Mikulska zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. systemów POL-on i USOS.

Pozostałe wyróżnienia i odznaczenia państwowe i uniwersyteckie:

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę:

 • Dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK z Wydziału Teologicznego,
 • Prof. dr hab. Bożena Gronowska z Wydziału Prawa i Administracji,
 • Dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
 • Dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych,
 • Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji,
 • Prof. dr hab. Magdalena Osińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Dr Wojciech Sachwanowicz z Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • Mgr Jolanta Szewczak z Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk z Wydziału Chemii,
 • Mgr Barbara Wojdyła z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę:

 • Dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK z Wydziału Chemii,
 • Dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK z Wydziału Chemii,
 • Dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Dr hab. Maria Swiontek-Brzezinska z Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
 • Prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak z Wydziału Chemii.

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę:

 • Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych,
 • Mgr Grażyna Czeszewska-Rosiak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Medale Komisji Edukacji Narodowej:

 • Dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
 • Dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji,
 • Dr Katarzyna Goldmann, z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Dr inż. Mariusz Jarocki, z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych,
 • Dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
 • Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego,
 • Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych,
 • Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 • Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
 • Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji,
 • Dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Dr Natalia Nielipowicz z Wydziału Humanistycznego,
 • Ks. prof. dr hab. Jan Perszon z Wydziału Teologicznego,
 • Prof. dr hab. Waldemar Rezmer z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
 • Dr hab. Paweł Tański, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego,
 • Dr Barbara Wojczuk z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.