AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Konkurs Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę dyplomową rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę dyplomową obronioną w minionym roku akademickim. 

Komisja na podstawie postępowania konkursowego, zgodnie z §5 regulaminu konkursu, postanowiła o:

W kategorii najlepsza praca magisterska przyznaniu dwóch równorzędnych nagród:

  • Anna Kiermas, Rozwój innowacyjnych usług płatniczych z wykorzystaniem urządzeń typu wearables, promotor pracy: dr hab. Michał Polasik, prof. UMK,
  • Daria Wolniak, Aspekty behawioralne w rachunkowości zarządczej, promotor pracy: dr Ewa Makowska.

W kategorii najlepsza praca licencjacka przyznaniu dwóch równorzędnych nagród za prace:

  • w dyscyplinie Ekonomia i Finanse:
    • Maksymilian Wiśniewski, Analiza porównawcza społeczeństw Unii Europejskiej w 2018 roku pod kątem ich rozwoju sieciowo-informacyjnego, promotor pracy: dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK,
  • w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości:
    • Dominik Zieliński, Analiza ruchów społecznych przez pryzmat marketingu społecznego na przykładzie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, promotor pracy: dr Krzysztof Celuch.

oraz jednego wyróżnienia za pracę:

  • Damian Głodek, Wielokryterialne wspomaganie wyboru akcji do portfela na przykładzie spółek gamingowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, promotor pracy: dr Dorota Górecka

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej i zawodowej. 

pozostałe wiadomości