AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowy kierunek studiów: Finance and accounting

Student patrzący się w obiektyw aparatu. W tle: sala wykładowa oraz laptop, na którym otwarta jest strona rekrutacyjna Uniwersytetu.
Rekrutacja na studia II stopnia rozpocznie się 6 czerwca 2022 roku poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Więcej informacji: https://www.umk.pl/kandydaci/ fot. Andrzej Romański

Od roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów drugiego stopnia w języku angielskim - Finance and accounting. To odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku pracy, gdzie niezwykle pożądani są eksperci z zakresu finansów i rachunkowości, posługujący się biegle specjalistycznym językiem angielskim. 

Kierunek Finance and accounting jest anglojęzycznym odpowiednikiem kierunku Finanse i rachunkowość, prowadzonym z sukcesem od wielu lat w UMK na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Kierunek Finance and accounting oferuje nowoczesny program studiów, dostosowany do wymogów współczesnego rynku pracy i skoncentrowany na dostarczaniu najnowszej wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających absolwentom na bardzo szybkie i atrakcyjne zatrudnienie w zawodzie związanym z finansami. W szczególności kierunek adresowany jest do osób planujących rozwój swojej kariery w biznesie międzynarodowym lub w międzynarodowych instytucjach finansowych. Biorąc pod uwagę coraz większe umiędzynarodowienie gospodarek, coraz większą mobilność młodych ludzi, w tym możliwość swobodnego podejmowania zatrudnienia przez osoby kończące studia w różnych krajach Europy i świata, na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych, znających języki oraz jednocześnie otwartych na wyzwania globalizacji specjalistów. Współcześnie coraz więcej czołowych podmiotów zagranicznych, banków o zasięgu globalnym, międzynarodowych spółek inwestycyjnych, zagranicznych firm konsultingowych prowadzi rekrutację na polskim rynku, a także coraz więcej Polaków awansuje w globalnych strukturach światowych potentatów. Kierunek studiów Finance and accounting oferowany przez UMK jest zatem doskonałą odpowiedzią na ten trend. Ponieważ wszystkie zajęcia w ramach studiów Finance and accounting prowadzone są w języku angielskim, absolwenci mogą bezpośrednio po ukończeniu nauki podjąć pracę w podmiotach działających globalnie i budować swoją pozycję zawodową u czołowych pracodawców na świecie.

propozycją unikatową, dostępną w bardzo wąskiej grupie wybranych uczelni w Polsce. W ofercie UMK studenci będą mieli do wyboru 2 specjalności: Corporate finance and accounting oraz Financial markets and institutions. Obie specjalności oferują 795 godzin zajęć w ramach 30 przedmiotów.

Pierwsza ze specjalności oferowana jest z myślą o osobach zakładających zatrudnienie oraz rozwój kariery w działach finansowych i księgowości przedsiębiorstw międzynarodowych, w tym globalnych korporacji, międzynarodowych firm audytorskich lub międzynarodowym doradztwie finansowym. Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących rozwijać zdolności analityczne i pragnących zdobyć praktyczną, profesjonalną wiedzę odnośnie finansów korporacji oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie prac doradczych, analitycznych lub menedżerskich, w tym w szczególności w zakresie oceny sprawozdań finansowych, tworzenia wartości firmy lub oceny ryzyka. Specjalność pozwala także na poznanie i lepsze zrozumienie dynamicznie zmieniającej się sfery finansów, a tym samym podejmowanie bardziej odpowiedzialnych i świadomych decyzji finansowych.

Jej najważniejsze przedmioty to:

 • Advanced Managerial Accounting
 • Advanced Financial Accounting
 • Corporate Finance
 • Advanced Corporate Accounting
 • Corporate Financial Statements
 • Advanced Financial Statement Analysis
 • Corporate Financing Strategies
 • Price Strategies

Absolwenci kończący specjalność będą potrafili, m.in.:

 • Prowadzić analizę i ocenę wyników finansowych podmiotów międzynarodowych;
 • Prowadzić rachunek kosztów;
 • Charakteryzować czynniki ryzyka działalności finansowej podmiotów międzynarodowych;
 • Księgować operacje gospodarcze realizowane w skali międzynarodowej;
 • Oceniać i przygotowywać strategie finansowania podmiotów gospodarczych,
 • Zarządzać cenami produktów i usług.

Druga specjalność przewidziana jest dla osób zainteresowanych pracą w międzynarodowych instytucjach finansowych, bankach, podmiotach zarządzających aktywami czy też inwestujących na rynkach międzynarodowych. Specjalność ta skierowana jest także do osób chcących rozwijać swoje zdolności w sferze płatności i rozwiązań cyfrowych w finansach lub zainteresowanych giełdami i inwestycjami finansowymi. Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących pozyskać i rozwijać nowoczesną, profesjonalną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, instytucji sektora finansów oraz zarządzania ryzykiem. Pozwala ona na poznanie i lepsze zrozumienie dynamicznie zmieniającej się sfery bankowości, inwestycji, ubezpieczeń i finansów cyfrowych, a tym samym podejmowanie bardziej odpowiedzialnych i świadomych decyzji finansowych i biznesowych.

Jej najważniejsze przedmioty to:

 • Financial Investments and Risk Management
 • Insurance market
 • Digital Transformation in Finance
 • Digital Banking & Payment System
 • International Financial Markets
 • Financial Data Mining
 • Investor Relations

Absolwenci kończący specjalność będą potrafili, m.in.:

 • Identyfikować oraz charakteryzować zasady działalności banków, spółek inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych w skali międzynarodowej;
 • Identyfikować i oceniać uwarunkowania prawne działalności bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej czy fintech;
 • Oceniać rodzaje ryzyka występujące w bankach, podmiotach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy instytucjach płatniczych;
 • Charakteryzować instytucje i instrumenty zabezpieczenia emerytalnego;
 • Stosować instrumenty finansowe i niefinansowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym;
 • Podejmować efektywne decyzje inwestycyjne;
 • Oceniać efektywność działania instytucji finansowych;
 • Określać tendencje i kierunki rozwoju sektora finansowego w skali międzynarodowej.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpocznie się 6 czerwca 2022 roku w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji znaleźć można na dedykowanej stronie.

pozostałe wiadomości