AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Erasmus+ rekrutuje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rozpoczęła się wiosenna rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Nabór jest prowadzony do 15 marca i obejmuje zarówno wyjazdy do krajów programu (KA 103), jak i do krajów partnerskich (KA107).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały. Informacji należy szukać u pełnomocników dziekanów ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych oraz na stronach wydziałowych. Ponadto, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany.

Trwa również rekrutacja na wyjazdy na praktyki w latach 2018-2020

Szczegółowych informacji dot. wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne z naszego Wydziału udzieli dr Joanna Flicińska-Turkiewicz, pok. 19, e-mail: international.econ@umk.pl

Więcej informacji

Lista umów zawartych przez UMK.

 

pozostałe wiadomości